Tag Archive: Rana

 • 22 February, 2024

  Den 24. januar ble Karrieredagen arrangert for tolvte gang i Mo i Rana. 72 utstillere hadde samlet seg i Ranahallen, klare til å møte elever, studenter og arbeidssøkere. Som tidligere år ble hallen et nyttig møtested for unge lovende som kunne utforske karrieremuligheter og knytte kontakt med potensielle arbeidsgivere. Industrien var som vanlig sterkt representert. [...]
 • 12 February, 2024

  I årets første utgave av IndustriparkNytt kan du lese om rapporten fra KPB som sier at Rana er Nord-Norges største eksportkommune (s.4-5), Mo Industripark som har inngått et samarbeid med Infinium om E-fuel (s.6-7), Industrien som er bekymret for beredskapen og har sendt et felles brev til Helse- og omsorgsministeren (s.8-9), Frode Berg som er [...]
 • 5 January, 2024

  Industriene tilknyttet Mo Industripark sysselsetter i underkant av 2900 mennesker, omsetter for 15 milliarder kroner, og eksporterer for 9,4 milliarder kroner. Det gjør Rana til Nord-Norges største eksportkommune målt i fastlandseksport. Dette kommer fram i en rapport som Kunnskapsparken Bodø har laget på oppdrag fra Rana Utvikling og Mo Industripark. Rapporten viser også at de [...]
 • 11 April, 2018

  Flere har den siste tiden uttalt seg om datasenteretableringen på Mo og stiller spørsmålstegn ved samfunnsnytten knyttet til dette. Jeg mener den gir Rana-industrien enda flere bein å stå på og at debatten så langt er lite nyansert. Med inntoget av ny teknologi skapes det alltid både problemer og muligheter. Men i mange tilfeller løser […]
 • 16 March, 2018

  – Ranas industrihistorie er viktig for vår identitet og vår forståelse av hvordan Mo i Rana har utviklet seg, og hvorfor byen er slik den er i dag. Det er vår særegne industrihistorie som skiller oss fra andre byer i landet.      Dette forteller Ivar Hartviksen, tidligere informasjonssjef ved Mo Industripark AS, som nå […]
 • 20 June, 2016

  Med Per Bakkens bortgang har Rana og Norge mistet en stor industrileder.
 • 30 May, 2015

  Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS. Dette er et av de største positive industrielle vedtak fra en norsk regjering på lang tid. Denne beslutningen rangeres på nivå med innføringen av CO2-kompensasjonen som den rød-grønne regjeringen innførte i 2012 for kraftforedlende industri. Slik vil jeg karakterisere regjeringens forslag om å sette ned el-avgiften […]
 • 19 February, 2015

  Utviklingen av byen og industrien i Mo i Rana har vært enorm. I denne videoen kan du se hvordan utarbeidelsen har tatt form, helt fra da byen bare var et lite utkantstrøk og Mo Industripark besto av skog, til hvordan det har blitt i dag. Du får også en aldri så liten smakebit av hva […]
 • 11 June, 2014

  Opplev en spesiell omvisning i Mo Industripark – med forutgående foredrag til historiske bilder og film i Rana bibliotek, lørdag 14. juni!
 • 17 March, 2014

  – Allerede i regjeringserklæringen ble det nedfelt som første punkt å styrke konkurransekraften for norsk fastlandsindustri, sa han og mente det var mye bra i mineralstrategien som Stoltenbergregjeringen presenterte i 2013. – Vi skal beholde det beste, og så vil vi styrke den med større gjennomføringskraft, sa statssekretær Eirik Lae Solberg ved GeoNorkonferansen i Mo i Rana.
 • 12 March, 2014

  – Det er svært spennende å bli presentert for næringen og utfordringene de har. Det er store muligheter for mineralnæringen i nord, og det har vært et svært nyttig møte. Jeg har bedt om å få konkrete innspill slik at vi kan utnytte mulighetene bedre. Det har jeg fått, sa statssekretær i næringsdepartementet, Eirik Lae Solberg, da han møtte næringen like før GeoNor-konferansen i Mo i Rana.
 • 4 October, 2013

  Torsdag 29. august arrangerte NHO Nordland næringslivsmøte der Nordlandskandidater til Stortingsvalget møtte representanter fra Ranaindustrien.
 • 26 June, 2013

  Bildeserie fra feiring av Stortingsvedtaket om NTP, den 18. juni.