Rana er Nord-Norges største eksportkommune

5 januar, 2024 9:00 Del Del Del

Industriene tilknyttet Mo Industripark sysselsetter i underkant av 2900 mennesker, omsetter for 15 milliarder kroner, og eksporterer for 9,4 milliarder kroner. Det gjør Rana til Nord-Norges største eksportkommune målt i fastlandseksport.

Dette kommer fram i en rapport som Kunnskapsparken Bodø har laget på oppdrag fra Rana Utvikling og Mo Industripark. Rapporten viser også at de er i Rana de klart fleste nye arbeidsplassene blir skapt på Helgeland. I perioden 2018-2022 var netto jobbskaping i Rana på 605 arbeidsplasser, noe som er mer enn hele Helgeland til sammen. Dette skyldes først og fremst jobbskaping i privat sektor. Rana har blant den laveste andelen offentlige ansatte på Helgeland.

Rapporten ble lagt fram av Erlend Bullvåg fra Kunnskapsparken Bodø. Han trekker blant annet fram at det har vært en stor vekst i omsetning og eksport fra industrien i Rana, og at Mo i Rana er en viktig “arbeidsgiver” for folk fra nabokommunene. Samtidig advarer han mot at arbeidsmarkedet i Rana er mer kjønnsdelt enn snittet i fylket.

-Bedriftene i Rana må se på hvordan de får rekruttert flere kvinner. Det er min bestilling til næringslivet her, sa han under framleggelsen av rapporten fredags morgen.

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark Kim-André Åsheim gleder seg over at industrien går godt i Rana.

– Omsetningen i industrien har vokst med 119 prosent siden 2017, til 15,2 milliarder kroner i 2022. Det er formidabelt, og viser hvor viktig industrien er for både Rana og landsdelen, sier Åsheim. – At Rana er Nord-Norges største eksportkommune i fastlandseksport, viser tydelig den viktige samfunnsbyggende rollen som industrien har for landsdelen, avslutter han.

Rapporten kan lastes ned her.

Del Del Del