Tag Archive: Rana Utvikling

 • 5 januar, 2024

  Industriene tilknyttet Mo Industripark sysselsetter i underkant av 2900 mennesker, omsetter for 15 milliarder kroner, og eksporterer for 9,4 milliarder kroner. Det gjør Rana til Nord-Norges største eksportkommune målt i fastlandseksport. Dette kommer fram i en rapport som Kunnskapsparken Bodø har laget på oppdrag fra Rana Utvikling og Mo Industripark. Rapporten viser også at de [...]
 • 29 august, 2023

  Å forberede seg på kraftig befolkningsvekst er ikke hverdagskost for en typisk norsk småby. I Rana Utvikling jobber de både med å legge til rette for vekst og med å håndtere konsekvensene av at Mo i Rana lykkes. Freyr Battery har per juni 2013 allerede investert for rundt 3 milliarder kroner i Mo i Rana, [...]
 • 3 juli, 2023

  I årets tredje utgave av IndustriparkNytt kan du lese om Rana Kommune avd. bydrift som produserer blomster ved bruk av fjernvarme fra Mo Fjernvarme (s.4-5), Mo Industripark AS som river den gamle oksygenfabrikken til fordel for ny produksjonshall med trykkluftkompressorer (s.6-7), Asplan Viak som har gjennomført en spørreundersøkelse om transporttilbudet, reisevaner til jobb og opplevelser [...]
 • 12 november, 2015

  Planene for ei dypvannskai var tema da samferdselsråd Willfred Nordlund i Nordland fylkeskommune besøkte Rana Industriterminal AS onsdag 11/11.
 • 12 oktober, 2015

  Stadig flere oppdager at de har en gründer i magen. Rana Utviklingsselskap AS bistår gründere i oppstartsfasen med blant annet gratis kontorleie.