Tag Archive: Rana Utvikling

  • 12 november, 2015

    Planene for ei dypvannskai var tema da samferdselsråd Willfred Nordlund i Nordland fylkeskommune besøkte Rana Industriterminal AS onsdag 11/11.
  • 12 oktober, 2015

    Stadig flere oppdager at de har en gründer i magen. Rana Utviklingsselskap AS bistår gründere i oppstartsfasen med blant annet gratis kontorleie.