Planene for ei dypvannskai var tema da samferdselsråd Willfred Nordlund i Nordland fylkeskommune besøkte Rana Industriterminal AS onsdag 11/11. F.v. Svein Tore Nordhagen, Rana Havn KF, samferdselsråd Willfred Nordlund, Nordland fylkeskommune, Reidar Ryssdal, Rana Utviklingsselskap AS, varaordfører Linda V. Eide, Rana kommune, og daglig leder Alf. A. Øverli, Rana Industriterminal AS.

Samferdselsråd Willfred Nordlund på RIT-besøk

12 november, 2015 15:55 Del Del Del

Planene for ei dypvannskai var tema da samferdselsråd Willfred Nordlund i Nordland fylkeskommune besøkte Rana Industriterminal AS onsdag 11/11.

I tillegg til Willfred Nordlund møtte varaordfører i Rana kommune, Linda V. Eide, Reidar Ryssdal fra Rana Utviklingsselskap AS, Svein Tore Nordhagen fra Rana Havn KF, og Ivar Hartviksen fra Mo Industripark AS. Vertskap var logistikkmedarbeider Lars Dahlberg og daglig leder Alf. A. Øverli ved Rana Industriterminal AS.

Daglig leder Alf A. Øverli informerte om utviklingen ved Rana Industriterminal AS de siste årene, og planene de har for årene framover, samt behovene som må dekkes for videre vekst og utvikling. Øverli la spesielt vekt på betydningen som ei dypvanns- og tungvektskai vil ha for virksomheten ved bedrifter som Wasco Coatings Norway AS og Momek Fabrication AS. Her var blant annet mangel på dypvannskai en utfordring for konkurranseevnen til disse bedriftene, hver på sin måte, i forhold til oppdragene de hadde for Aasta Hansteenutbyggingen.

– For å styrke konkurranseevnen for fremtidige oppdrag av denne typen i framtida for disse bedriftene og andre i Ranaindustrien, vil det være helt nødvendig med ei dypvannskai knyttet til Rana Industriterminal, sa Øverli.

 

Rekordlast i 2014 – og 2015

Reidar Ryssdal fra Rana Utviklingsselskap AS redegjorde for samarbeidsprosjektet mellom Rana Havn KF, Mo Industripark AS og Rana kommune med utredning av dypvannskai, de politiske prosessene som vil være nødvendig framover mot realisering, samt litt om mulig finansiering av dypvannskaia.

Havnefogd Svein Tore Nordhagen informerte om kapasitet og aktivitet ved de fire forskjellige kaianleggene som til sammen utgjør Rana Havn, og litt om framtidsutsiktene.

– Det ble satt ny rekord i last over Rana Havn i 2014 med 4,46 millioner tonn. Vi forventer at det vil bli enda større volum i år. Rana Havn kan også vise til en utmerket retningsballanse, med 60 prosent lastet og 40 prosent losset gods, noe som få andre kan vise til, sa Nordhagen.

Nordhagen understreket at det er mange faktorer som spiller sammen for å kunne bidra til å gi næringslivet i regionen et enda bedre tilbud for infrastruktur i forhold til logistikk, noe som er en særlig viktig faktor i forhold til konkurranseforholdet til den internasjonale industrien i Rana.

Samferdselsråd Willfred Nordlund pekte på at man har en stor jobb å gjøre både fra Rana og fra fylket framover på samferdselssiden.

– Alle de viktige næringer i Nordland er logistikkavhengige, og de har et stort vekstpotensial, sa Willfred Nordlund.

Del Del Del