F.v.: Iselin Breirem og Yasna Mimbela.

Vekstmobiliseringen

29 august, 2023 9:04 Del Del Del

Å forberede seg på kraftig befolkningsvekst er ikke hverdagskost for en typisk norsk småby. I Rana Utvikling jobber de både med å legge til rette for vekst og med å håndtere konsekvensene av at Mo i Rana lykkes.

Freyr Battery har per juni 2013 allerede investert for rundt 3 milliarder kroner i Mo i Rana, med store ringvirkninger og oppdrag for lokalt næringsliv. I tillegg kommer tilflytting fra hele verden. I Freyrs kontorlokaler i Gulbygget i Mo Industripark jobber det nå mennesker fra hele 18 ulike nasjoner.

Anslag fra Freyr tilsier at de vil skape rundt 1500 nye arbeidsplasser i Mo i Rana dersom begge Gigafabrikkene blir realisert. Giga Arctic er allerede under oppføring på sentraltomta i industriparken, og så har Freyr opsjon på enda et areal ved Rana Industriterminal. Denne har fått arbeidsnavnet Giga Borealis. I tillegg kommer pilotfabrikken, eller Customer Qualification Plant som Freyr kaller den, som hadde offisiell åpning i mars i år.

– Freyrs investeringer i Mo i Rana har allerede hatt store ringvirkninger for lokalt næringsliv. I tillegg kommer all den positive energien som preger hele byen og som har sin egen positive dynamikk.

Det sier administrerende direktør i Rana Utvikling (RU), Ole Kolstad. Han mener at vi bare har fått en liten forsmak på hva som vil komme i årene framover.

– Det er litt rart å snakke om gjennomførte investeringer på 3 milliarder i Mo i Rana, hovedsakelig til lokale selskaper, og så si at dette bare er starten. Men investeringen i Giga Arctic vil være på over 17 milliarder kroner, og vil skape 6-700 arbeidsplasser. I tillegg kommer planene om enda en  gigafabrikk, Giga Borealis. Dette er et stort prosjekt for en hvilken som helst kommune, sier Kolstad.

For å tiltrekke seg flere tilflyttere, og sikre at de som kommer hit trives, var Rana Utvikling nødt til å tenke nytt om kommunens attraktivitet. Derfor ble prosjektet «Vekstmobilisering» skapt i 2021, hvor det både skulle jobbes med omdømme og kommunikasjon, men også å kartlegge og legge til rette for nødvendige endringer lokalt. For eksempel er det viktig at tilflyttere føler seg godt tatt imot, ikke minst de som flytter fra andre land. Det dreier seg både om såkalt «onboarding» og om konkrete tilbud som internasjonale skoler for grunnskole og videregående. Men også strategisk viktige prosjekter, som å styrke Campus Helgeland, er en viktig del av det å tiltrekke seg – og beholde – flere unge.

– Med dette prosjektet kan vi se de ulike arbeidsprosessene i sammenheng. Man får jo egentlig aldri brukt nok ressurser verken på omdømmearbeid, onboarding eller andre vekstprosjekter. Men vi har mulighet til å se på alle disse prosessene i sammenheng, og sette inn ressursene der det trengs mest, sier RU-direktøren.

F.v.: Annfrid Olsen, David Aleksander Bjørsvik, Iselin Breirem, Cecilie Nordvik, Yasna Mimbela og Kristin Frodahl Rognerud.

RU er et aksjeselskap, men hovedeier er Rana kommune. De har også en enerettsavtale om å være næringsavdelinga i kommunen. I tillegg er Mo Industripark og Helgeland Industriutvikling se største eierne på privat side. Kolstad trekker fram at det er mange fordeler ved denne måten å være organisert på.

– Hele konstruksjonen med et eksternt utviklingsselskap er nokså unik, og det gir store fordeler når man skal jobbe så tett på næringslivet.

RU har elleve ansatte, og flere av disse jobber med oppgaver innenfor Vekstmobiliseringsprosjektet. Iselin Breirem og Yasna Mimbela er to av de som har startet i RU for å jobbe med prosjekter innenfor Vekstmobilisering. Mimbela har ansvaret for blant annet onboarding-prosjektet Welcome to Mo i Rana. Breirem jobber med omdømme og har blant annet stått bak nettsiden moirana.com.

– Det er utrolig spennende å jobbe med omdømmet til Mo i Rana. Man får sett byen fra andre innfallsvinkler, og ser ting man ikke har tenkt over, sier Breirem.

Breirem mener det særlig har vært en god utvikling for aktiviteter som skaper liv i byen, alt fra serveringstilbud til opplevelser.

– Det er nå mulig for en barnefamilie å bruke en hel dag i byen en lørdag på bare moro, med kafeer, Vitensenter Nordland eller badeland. Det ser vi har ført til økt liv i byen i helgene. Nå ser vi på om sentrumsgatene kan få et etterlengtet løft også, noe som også kommer til å trekke folk inn til byen, sier Breirem. -I arbeidet med omdømme trenger vi ikke å late som om Mo i Rana er noe det ikke er. Det handler om å vise fram det vi har, sier hun.

Mimbela, som jobber særlig rettet mot innflyttere fra utlandet, merker godt at bevisstheten i næringslivet om at det er mye å tjene på å tenke internasjonalt i rekrutteringsarbeidet har økt de siste årene. Samtidig minner hun om at det ikke er noe som kommer gratis, og at mye arbeid gjenstår.

– Arbeidstakerne som skal jobbe i batterifabrikken kommer nok til å ha med partner og barn. Noe av det viktigste er å forenkle veien gjennom byråkratiet når en flytter til Norge og sørge for internasjonal skole på grunnskole og videregående. Vi håper selvsagt at så mange som mulig slår seg ned i Mo i Rana for godt, men for å få dem hit i utgangspunktet må vi kunne tilby barna deres undervisning fra første dag. I tillegg må vi sikre at det er mulig for partnerne deres å få seg jobb, sier Mimbela.

Samtidig er de alle enige om at Mo i Rana har alle forutsetninger for å lykkes.

– Det investeres for flere titalls milliarder i arbeidsplasser og kritisk infrastruktur som flyplass og dypvannskai. Dette er et krevende løft for kommunen som legger beslag på store ressurser. Samtidig har vi ikke noe annet valg enn å satse om vi skal ha ambisjoner om befolkningsvekst i årene som kommer, avslutter Kolstad.

Del Del Del