Statssekretær Eirik Lae Solberg møtte aktører fra mineralnæringen i Nordland forut for GeoNor-konferansen. Fra Rana deltok blant annet adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS, Arve Ulriksen, nytilsatt adm. dir. i Mo Industripark AS fra 31/3-2014, styreleder Malvin Nilsen i Rana Gruber AS, styreleder Susanne Nevermo-Sand i Mineralklynge Nord, og ordfører Kai Henriksen i Rana kommune.

Nyttige innspill fra næringen

12 mars, 2014 12:17 Del Del Del

– Jeg har fått klare innspill fra næringen i dag. Det gjelder ikke minst spørsmål om skatt og avgifter, noe som har vært meget nyttig. Utdanning og behov for økt kompetanse er også noe næringen har behov for.

 

Dette sier statssekretær i næringsdepartementet, Eirik Lae Solberg, etter møtet med aktører fra mineralnæringen i Nordland forut for GeoNor-konferansen.

– Det er svært spennende å bli presentert for næringen og utfordringene de har. Det er store muligheter for mineralnæringen i nord, og det har vært et svært nyttig møte. Jeg har bedt om å få konkrete innspill slik at vi kan utnytte mulighetene bedre. Det har jeg fått, sier han.

Han forteller at samferdsel også var et tema på møtet, og her ble det tatt opp både utbedring av Nordlandsbanen og bedre tilrettelegging for havneinfrastruktur.

– Bør det bli en bedre samordning mellom nærings- og samferdselspolitikk?

– Næringslivets behov må være forutsetningen for samferdselstiltak, sier statssekretæren.

I forbindelse med besøket til Mo i Rana var Eirik Lae Solberg var også på besøk med omvisning ved Celsa Armeringsstål AS.

– Det var svært spennende. Det var også gledelig å se at bedriften er langt fremme på miljøsiden, sier han.

Ved besøket ble det drøftet flere viktige utfordringer for Celsa Armeringsstål AS med statssekretær Solberg. Dette var spørsmål som nettariff, arbeidsgiveravgift for stålindustrien, samt myndighetenes nedprioriterte etterspørsel etter miljøvennlige produkter, blant annet armeringsstål.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_14

GSnr1_2014_15

 

Del Del Del