Et industrielt veiskille

30 May, 2015 15:54 Del Del Del

Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS.

Dette er et av de største positive industrielle vedtak fra en norsk regjering på lang tid. Denne beslutningen rangeres på nivå med innføringen av CO2-kompensasjonen som den rød-grønne regjeringen innførte i 2012 for kraftforedlende industri.

Slik vil jeg karakterisere regjeringens forslag om å sette ned el-avgiften for datasentre til 0,45 øre per kWh, som tirsdag 12. mai ble presentert da Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram.

IKT Norge mener regjeringen med dette framlegget bidrar til at Norge kan bli en stormakt innen grønne datasenter.

Fra vårt ståsted i Mo Industripark mener vi regjeringen fortjener ros for sitt framlegg.

Vi har gjennom i tid arbeidet aktivt for å posisjonere oss som mulig lokaliseringsvalg for et større datasenter. Vi har også lagt ned store ressurser i å vurdere aktuelle innhold som vil være gunstig i et senter lagt til vår region, og hvilke rammebetingelser vi må kunne imøtekomme på en slik måte at vi blir et attraktivt alternativ for en større internasjonal aktør.

Etter en omfattende strategiprosess i selskapet Mo Industripark AS har vi konkludert med at et datasenter vil være et svært godt supplement til eksisterende industri, og det vil også kunne tilføre Mo Industripark, Rana og Nordland betydelige fordeler, som kraftforedlende industri og som framtidsindustri.

Med regjeringens framlegg er vi et langt skritt videre i dette arbeidet.

 

Meget positive grep

Gjennom snart to år har Regjeringen Solberg hatt styring med næringspolitikken. Gjennom de siste ukene har vi opplevd en klar endring av kurs, i svært positiv retning for industrien. Samfunnsdebatten handlet den første tida mest om segway og taxfree-kvoter, og derfor er det nesten overraskende å oppleve den tydelige endringen nå, med solide politiske beslutninger i løpet av få uker i april og mai. Det viser et meget positivt grep fra regjeringen.

Her tenker vi på saker som beslutningen om å godkjenne sjødeponi for gruvevirksomheten til Nordic Mining utenfor Førde, slik at de kan starte opp sin virksomhet, på beslutningen om ny finansiering for Store Norske Spitsbergen Kullkompani på Svalbard, som sikrer fortsatt drift ei tid, der de får tid og anledning til omstilling. Videre har regjeringen langt fram en ny finansieringsordning for bruer og ferger, og nå, denne uka, forslaget om el-avgift på 0,45 øre per kilowattime for datasentre.

Vi har nå fått på plass den kanskje viktigste rammebetingelsen for å ha mulighet til å få store verdensomspennende datafirma som ebay, Microsoft, Google, Apple, Amazone, Yahoo eller andre til å bygge større datasentre i Rana og i Nordland.

Et datasenter er ny kraftforedlende industri, og Rana og Nordland har rikelig tilgang til elektrisk energi, som nettopp kan forsyne denne framtidsindustrien med deres viktigste råstoff. I tillegg har vi gunstig klima, vi har god plass, og sist men ikke minst: vi har svært høy forsyningssikkerhet på strømnettet vårt.

Et datasenter eksporterer bits og bytes gjennom fibernett til eksempelvis Norden, USA eller Europa og det uten at energi går tapt på veien. Energitapene er jo som vi vet betydelige om vi heller valgte å fraktet vekk vår overskuddskraft i strømkabler, enten det skjer til Norden eller til Europa.

Datasentre gir i tillegg store ringvirkninger for sysselsetting, positivt omdømme, samt at industrien vil være en magnet som trekker unge, kompetente mennesker til regionen.

I Mo Industripark har vi stor tro på at vi kan bygge verdens reneste datasenter, på grunn av de fordelene vi har med rikelig kjølevann, ren energi, høy kompetanse og industrikultur blant fagfolkene våre, og effektiv og konsentrert industriell infrastruktur. I tillegg er dette et sentralt industrielt felt som er sterkt forankret i vår strategiske plan for ny industriell virksomhet.

 

Samarbeid nødvendig

Beslutningen om lav elavgift for datasentre er det viktigste enkeltelementet innenfor rammebetingelsene for denne type industri, for at vi skal kunne lykkes i arbeidet med å sikre slike etableringer.

Nå er det opp til oss selv!

Og – det er viktig å dra i lag, sammen med resten av Nordland i dette arbeidet. Da vil de store aktørene se at vi har forankring for denne satsingen i Norge, ikke bare lokalt og i regionen. Her må vi samarbeide nært med de politiske partiene, kommuner og fylke, med det øvrige næringslivet og ikke minst innenfor energisektoren. Vår erfaring fra samarbeidet med Luleåmiljøet, som har etablert datasenteret for Facebook, og tilbakemeldingene vi har fått fra kontaktene vi har i Finland og Danmark, forteller oss hvor viktig det er at vi ikke opptrer solo i forhold til de store aktørene. De som har opptrådt på egenhånd og alene har større sannsynlighet for å mislykkes.

På dette feltet er det svært viktig at vi satser både nasjonalt og regionalt. Grepet som regjeringen nå har gjort, med å senke elavgiften, viser at denne industrien er ønsket til Norge, til Nordland og til Rana!

Vi vil fortsette vårt aktive arbeid for å få til en stor etablering av et datasenter!

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side2

 

Del Del Del