Mo i Rana and Rana Industriterminal, the industrial port.

55 millioner kroner til Mo Havn

29 februar, 2016 12:53 Del Del Del

Økt sikkerhet ved innseilingen til Mo i Rana, og utdyping av Mo i Rana Havn, er tatt med i plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018 – 2029, som ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag 29. februar.

I plangrunnlaget står det følgende:

“Utdyping av hovedled inn mot stamnett-terminal Toraneset i Mo i Rana Havn. Manglende bredde og dybde i innseilingen setter begrensinger for anløp. Oppmerking av innseilingen vil øke sikkerheten ved innseilingen til Mo i Rana. Utdyping vil gi omlag 17 000 m2 nytt næringsareal i havneområdet.”

I plangrunnlaget foreslås det å sette av 55 millioner av statlige midler til prosjektet.

 

Del Del Del