Tag Archive: Rana Gruber AS

 • 28 januar, 2014

  Totalt er det nærmere 60 lærlinger innenfor industrifagene og tilstøtende fag i Rana Gruber AS og bedriftene i Mo Industripark.
 • 28 januar, 2014

  – Det er vanvittig spennende og variert, sier økonomisjef Magnus Kibsgård ved Rana Gruber AS.
 • 20 desember, 2013

  Industrivernet ved Rana Gruber AS teller i dag 89 personer til sammen, i Vika og på Heia. De er organisert med ei gruppe som er på dagtid, og ei gruppe for hvert skiftlag. Det skal minimum være sju personer som kan møte ved utrykning uansett når på døgnet dette skjer.
 • 20 desember, 2013

  Flere høringsuttalelser gir støtte til Rana Grubers behov for oppgradering av Dunderlandsbanen, som har kommet i høst.
 • 18 november, 2013

  LO i Nordland og NHO i Nordland har i en høringsuttalelse til Jernbaneverket krevd at det tas inn en økning til 30 tonns aksellast mellom Ørtfjell og Mo i Rana (Dunderlandsbanen) i Handlingsprogram for 2014-2023 .
 • 31 oktober, 2013

  Felles høringsuttalelse til framlegg av Strategisk næringsplan i Rana fra Mo Industripark AS, Rana Gruber AS, Rana Industriterminal AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS, og Mo Fjernvarme AS.
 • 10 oktober, 2013

  Representanter fra Rana Gruber AS besøkte Nordland fylkesting ved oktobersamlingen i Svolvær, for å presentere bedriften og utfordringen med aksellasten på Dunderlandsbanen.
 • 5 oktober, 2013

  Rana Gruber AS hadde besøk av fylkesråd for næring, Arve Knutsen, og fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo, i Nordland fylkeskommune, den 23. august.
 • 4 oktober, 2013

  Næringsminister Trond Giske og kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte Mo i Rana like før valget.
 • 4 oktober, 2013

  Jernbaneverket besøkte Rana Gruber AS den 22. august 2013.
 • 4 oktober, 2013

  Kjell Sletsjøe tiltrådte 1. september 2013 som ny administrerende direktør i Rana Gruber AS.
 • 20 august, 2013

  Styret i Rana Gruber AS har i dag ansatt Kjell Sletsjøe som ny administrerende direktør.
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS: Sommerens store innsats ved oppredningsverket i Gullsmedvik er montering og idriftsettelse av to nye Jones-separatorer. De nye maskinene utgjør en investeringen på 2,7 mill Euro, eller om lag 20 millioner kroner. Med tilliggende arbeid vil det totalt investeres for 30 mill. kroner i oppredningsverket.
 • 24 juni, 2013

  – Dette er en investering for framtida, og det gir oss jernbanevogner som er bygd med den best tilgjengelige teknologi, både i forhold til effektiv frakt og i forhold til miljø, sier konst. adm. dir. Frank Priesemann i Rana Gruber AS.
 • 24 juni, 2013

  – Vi er meget godt fornøyd med de merknadene som Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget i dag har lagt fram i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP). Dette gir oss et godt grunnlag for videre arbeid for å utrede opprusting av banestrekningen og en mulig elektrifisering av banen fra Mo til Dunderland. Dette sier konstituert direktør […]
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS har engasjert NIVA – Norsk institutt for vannforskning – til å kartlegge hvordan gruveavrenningen til Ranelva påvirker det biologiske ”klimaet”, eller miljøet, i vassdraget. Bakgrunnen for dette er et pålegg bedriften fikk fra KLIF (Klima og forurensingstilsynet). Gjennom en rekke undersøkelser skal NIVA dokumentere hvilken effekt gruvedriften har på livet i Ranelva. To av de mest erfarne forskerne ved NIVA har allerede flere ganger gjort undersøkelser i elva.