Kjell Sletsjøe, administrerende direktør i Rana Gruber AS

Kjell Sletsjøe

4 oktober, 2013 9:34 Del Del Del

Kjell Sletsjøe er ansatt som ny administrerende direktør i Rana Gruber AS. Han tiltrådte 1. september og etterfulgte Frank D. Priesemann som har vært konstituert i stillingen. Kjell Sletsjøe er 55 år gammel  og utdannet sivilingeniør og siviløkonom.

I en årrekke har Kjell Sletsjøe hatt ulike toppstillinger i Jotun. Han var konserndirektør med blant annet ansvar for strategi i ulike stabsfunksjoner, administrerende direktør i Jotun Storbritannia og Malaysia, samt regiondirektør for  Europa. Han har også vært administrerende direktør i natursteinprodusenten og eksportøren Lundhs i Larvik og i entreprenørselskapet Buer i Skien.

Kjell Sletsjøe kommer nå fra en rolle som selvstendig rådgiver i næringslivet.

GSnr5_2013s12

Del Del Del