Leverandørene var i mai på besøk ved Rana Gruber for å gå gjennom de siste tekniske og avtalemessige detaljene. Fra venstre: Mario Gerards, senior prosess- og salgsingeniør i MBE, Dirk Perr, leder av servicedivisjonen i MBE, og Johann L. Maubach i Monyan Process AS.

Rana Gruber investerer i nye Jones-separatorer

24 juni, 2013 16:17 Del Del Del

Sommerens store innsats ved oppredningsverket i Gullsmedvik er montering og idriftsettelse av to nye Jones-separatorer. De nye maskinene utgjør en investeringen på 2,7 mill Euro, eller om lag 20 millioner kroner. Med tilliggende arbeid vil det totalt investeres for 30 mill. kroner i oppredningsverket.

Leverandør er MBE Coal & Minerals Technology GmbH (MBE). De het tidligere Klöckner Humboldt Deutz (KHD), og selskapet har hatt et langvarig samarbeid med Rana Gruber AS.

– De to nye maskinene er en type som er litt lik de eldre vi har hatt i tretti år. De har langt større kapasitet og øker derved produktiviteten, samtidig som de reduserer energiforbruket med 25 prosent, forteller produksjonssjef Stein-Tore Bogen ved Rana Gruber AS.

Maskinene har benevnelse DP 317 HFR, der HFR står for High Flow Rune. Opprinnelig var det HF, og R-en ble tilføyd som følge av medvirkning i forbedring av maskinene av oppredningssjef Rune Johanesen.

– Dette var en ide knyttet til en viktig komponent for å forbedre effektiviteten ytterligere. Det var en smart idé som leverandøren også mente forbedret maskinen, og som de valgte å benytte i sitt produkt, forteller innkjøpssjef Alf Andreas Øverli.

Rana Gruber har mottatt mye skryt fra leverandøren for godt utført vedlikehold på de eldre Jonesmaskinene som er i daglig drift i Vika. De besitter i dag svært lang og allsidig erfaring med disse maskinene, og de er av dem som innehar mest erfaring i verden med disse maskinene.

De nye maskinene gir en langt bedre effektivitet i produksjonen og de har ny design i forhold til de eldre. De to nye maskinene gir hele 45 prosent større kapasitet i forhold til eksisterende maskiner.

Avtalen for innkjøp ble inngått i 2012, da det er lang leveringstid på denne type utstyr. Første del av forsendelsen ble lastet den 14. juni på trailere i Köln, og dette fraktes til Mo i Rana som spesialtransport.

Jonesverket fra 1981

Rana Gruber kjøpte 14 Jonesmaskiner i 1981, da Jonesverket ble bygd og satt i drift. I dag kjøres fortsatt 11 av disse.

Jonesteknologien er en magnetseparasjon, og det er en teknologi som krever litt høyere investeringer enn flotasjonsteknologien. Fordelen er at driftskostnadene er lavere, og det er spesielt en stor fordel i prosessering av denne typen, med den sligen som Rana Gruber produserer. Her er det ingen kjemiske tilsetninger i prosessen, noe som er meget positivt for miljøet.

Vanligvis benytter man en kombinasjon av flotasjon og magnetseparasjon. Ved Rana Gruber er Jonesteknologien dominerende, da den har spesiell stor innflytelse for hematittseparasjonen.

– Jeg var her for tretti år siden da de første Jonesmaskinene ble montert. Det var samme tyske leverandør som nå, selv om firmanavnet er endret, sier Johann L. Maubach i Monyan Process AS.

Han er samarbeidspartner for selskapet fra Köln og har tidligere arbeidet i Oslokontoret til Sydvaranger.

– Tyskerne har levert stort sett til all virksomhet i gruve- og prosessindustri i Norge i lang tid, som Norsk Jernverk og Rana Gruber, til gruver som Bergverkselskapet Nord-Norge i blant annet Bleikvassli og Mofjellet, og til selskap innenfor Elkemkonsernet og Hydrokonsernet, aluminiumsverket i Mosjøen, og mange flere, sier han.

Samarbeidet begynte i 1977 da han jobbet for Sydvaranger. Da kom han i kontakt med det tyske selskapet. I dag er han deres hørerør og talerør i Norge og driver oppsøkende kontakt med industri og gruvevirksomhet i Norge. Maubach har vært rundt om på alle steder i landet der det drives tungindustri.

MBE er verdensomspennende i sin virksomhet. De er ikke så store sammenlignet med mange andre internasjonale selskap, men de leverer nøkkelutstyret som er hjertet i utstyret som brukes innenfor oppredningsindustrien, så som jigger, utstyr for flotasjon, knusere, med mer.

MBE har ofte et langsiktig samarbeid med kundene, i etterkant av leveranser. Det er servicekontrakter og oppfølgingskontroll ved faste intervaller, alt avhengig av kundenes ønsker.

For Rana Gruber er dette et spørsmål de vil følge opp etter leveransen. Samtidig har de inngått avtale med MBE om opsjon på oppgradering av de 11 eldre Jonesmaskinene, med sikte på å kunne øke kapasiteten enda mer.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her: GSnr3_side42013

 

Del Del Del