Kai Arne Brunmoen trekker ut en av slangene.

Klar for innsats!

20 December, 2013 15:43 Del Del Del

Industrivernet ved Rana Gruber er nå fullt operativt, og industrivernpersonellet har vært gjennom en omfattende opplæring og øving.

I november var den fjerde og siste gruppen i Vika gjennom sitt kurs, med innlagt brannøvelse ved Oppredningsverket.

Det er i dag 40 personer i Vika og 49 personer på Heia som er knyttet til industrivernet ved Rana Gruber AS. De er organisert med ei gruppe som er på dagtid, og ei gruppe for hvert skiftlag, fem i Vika og 4 på Heia. Det skal minimum være sju personer som kan møte ved utrykning uansett når på døgnet dette skjer.

Og i de siste ukene før jul var det ny industrivernøvelse inne i gruvene, der 49 personer skal delta.

Opprusting

I 2009 begynte et målrettet arbeid for å ruste opp industrivernet i bedriften. Det har vært både teori og praktisk øving for industrivernpersonell med støtte fra MIP Sikkerhetssenter, og senere har de også hatt øvelser både i gruva og i oppredningsverket. Alt utstyret er gjennomgått og rustet opp.

– Hver person skal ha minimum to øvelser i året. Det betyr at vi har i alt 16 industrivernøvelser ved Rana Gruber i året, forteller kvalitets- og HMS-sjef Nancy Schreiner.

Hun sier bedriften legger stor vekt på å ha et godt industrivern.

– Folk er meget positiv, og det gjør at dette går meget bra. De ser at vi har fått gjort mye på dette feltet, sier hun.

Oppmøte på øvelsene er også meget bra, forteller hun, med et totalt oppmøte på nitti prosent gjennom året. Nå er industrivernet godt oppdatert. Det er riktig nok ennå noen hull som skal tettes, og de skal kjøre flere øvelser. Det er MIP Sikkerhetssenter som planlegger øvelsene i samarbeid med bedriften.

Instruktør for alle kursene har vært Svein Joar Almli fra MIP Sikkerhetssenter i Mo Industripark AS. I den teoretiske delen av kursene ble det gjennomgang av prosedyrer, instrukser og rutiner. Her ble det samtaler og diskusjoner, som ledd i å få felles holdning og praksis.

I kurset hadde de også praktisk regning, med å vurdere trykktap i slangeutlegg på det konkrete skadestedet.

– Skiftbasene er innsatsledere, og varaskiftbasene er vara innsatsledere. Disse er også observatører på andre skifts øvelser, noe vi har rullering på, sier hun.

Rana Gruber AS fikk nylig pris for industrivernarbeidet sitt, som en av 12 bedrifter i landet, i forbindelse med markeringen av 70-årsjubileumet for industrivern i Norge, en pris som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon deler ut.

Etter alle øvelser gjennomfører de en evaluering av øvelsen.

– Dette er svært nyttig, og vi får rettet opp noe etter hver øvelse. Et eksempel er en brannkum som fylles opp med slig. Dette får vi nå rettet opp i, sier Nancy Schreiner.

OBBO

Et viktig begrep i industrivernarbeidet er forkortelsen OBBO. Dette skal hjelpe personellet til å strukturere arbeidet sitt, og det er samtidig ei huskeliste for hvordan de skal prioritere innsatsen.

Første O står for å observere og orientere seg om skadestedet. Er det mennesker eller dyr som er i fare?

Første B står for å bedømme situasjonen på skadestedet. Står innsatsrisiko i forhold til livreddende og skadereduserende potensiale.

Den andre B-en står for å beslutte organisering av innsatsen, om å fastsette taktikk og beskyttelse for innsatspersonale.

Den siste O-en står for ordre, som skal inneholde

A: Målsetting med innsatsen

B. Arbeidsfordelinger

C: Særskilte farer og ytterligere

sikkerhetstiltak

D: Angrepssteder og basepunkt

OBBO er samtidig underlagt en klar tredeling i prioritering, som gjelder ved all utrykning, enten det er industrivern eller privat bistand ved ei ulykke. Førsteprioritet i arbeidet er å berge liv og helse. Andre prioritet er miljø, og tredje prioritet er materiell.

– Formålet med industrivernet er at det skal være tilstrekkelig, for å håndtere en situasjon inntil de får hjelp av nødetatene, avslutter industrivernleder Nancy Schreiner ved Rana Gruber AS.

 

Fra brannøvelsen i november ved oppredningsverket, med den fjerde gruppa. Her deltok Kai Arne Brunmoen, Martin Moen, Jørn-Ove Pedersen, Åge Pedersen, Jonny André Henriksen, innsatsleder Svenn Langfjell og innsatsleder 2 Kenneth Madsen. I tillegg deltok observatør Håvard Lysheim. Instruktør var Svein Joar Almli fra MIP Sikkerhetssenter i Mo Industripark AS.

Fra brannøvelsen i november ved oppredningsverket, med den fjerde gruppa. Her deltok Kai Arne Brunmoen, Martin Moen, Jørn-Ove Pedersen, Åge Pedersen, Jonny André Henriksen, innsatsleder Svenn Langfjell og innsatsleder 2 Kenneth Madsen.
I tillegg deltok observatør Håvard Lysheim. Instruktør var Svein Joar Almli fra MIP Sikkerhetssenter i Mo Industripark AS.

 

Se pdf-versjon av reportasjen: GSnr6_2013_s8

 

Del Del Del