F.v. adm. dir. Kjell Sletsjøe, klubbleder Ricky Hagen, og innkjøpssjef Alf A. Øverli, fra Rana Gruber AS.

Rana Gruber med lobbyframstøt mot Fylkestinget

10 oktober, 2013 12:33 Del Del Del

Søndag 6. og mandag 7. oktober var Rana Gruber AS aktive lobbyister på fylkestingssamlingen i Svolvær. Her presenterte Kjell Sletsjøe, Alf Andreas Øverli og Ricky Hagen bedriftens behov for en rask oppgradering til 30 tonns aksellast på Dunderlandsbanen (jernbanestrekningen mellom Dunderland og Mo på Nordlandsbanen).

Fylkestinget skal i desembertinget komme med sine høringssvar til blant annet Jernbaneverkets forslag til Handlinngsprogram for 2014-2023. Rana Gruber AS og Dunderlandsbanen er ikke tatt med i deres forslag.

Bedriften hadde møte med alle fylkestingsrepresentantene og med komiteen for samferdsel, samt med fylkesråd for næring og fylkesråd for samferdsel, i tillegg til fylkesvaraordføreren.

Det ble gitt positiv tilbakemelding fra alle partier på bedriftens behov, og at man har en god sak i denne nødvendige oppgraderingen.

I behandlingen på fylkestinget av Transportplan Nordland, ble også Rana Grubers behov for oppgradering av banen tatt med i endelig uttalelse. De lovet å komme tilbake med en konkret høringsuttalelse i desember, samt være pådriver i saken overfor sentrale myndigheter og politikere.

I tillegg til de tre på bildet deltok også Tommy Nystad for Fellesforbundet og Ivar Hartviksen som rådgiver.

 

Del Del Del