Tag Archive: Fylkestinget i Nordland

  • 10 oktober, 2013

    Representanter fra Rana Gruber AS besøkte Nordland fylkesting ved oktobersamlingen i Svolvær, for å presentere bedriften og utfordringen med aksellasten på Dunderlandsbanen.