Tag Archive: Rana Gruber AS

 • 25 mai, 2015

  – Tiltakene vi har satt i verk har fungert over all forventning, og produksjonen går for tida helt glimrende, forteller adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
 • 25 mars, 2015

  Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014. Smelteverkene har klart seg bra gjennom et vanskelig år, mens utfordringen er store for både Rana Gruber AS og for deler av verkstedsindustrien. Usikkerheten er stor for flere bedrifter i 2015.
 • 22 mars, 2015

  Mo Industripark med ambisjoner om grønn industrisatsing i verdensklasse! sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet som var på besøk til Mo Industripark AS tirsdag 10. mars sammen med Geir Waage og Jan Erik Arnøy fra Rana Arbeiderparti.
 • 21 mars, 2015

  Mineral-messen PDAC i Canada regnes som verdens største, og samler hvert år om lag 30.000 deltagere fra 125 land. I år deltok flere bedrifter fra Nordland, deriblant Mo Industripark AS og Rana Gruber AS.
 • 16 februar, 2015

  – Teknisk hovedplan med anbefalt løsning er en milepæl for Rana Gruber. Vi er overbevist om at dette vil bli en meget lønnsom investering for samfunnet, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
 • 5 februar, 2015

  Styret i NHO Nordland mener at eiendomsskatten, slik den praktiseres i enkelte kommuner, er en trussel mot mineralnæringen. De krever at man gjennomgår lovverket slik at vertskommuner likebehandler og bruker et felles faktagrunnlag, og oppfordrer sentrale myndigheter til å vurdere om dagens regelverk er tilstrekkelig til å hindre vilkårlig og konkurransevridende lokal beskatning.
 • 7 januar, 2015

  Tvistesaken om eiendomsskatt mellom Rana Gruber AS og Rana kommune må løses på en tilfredsstillende måte. Industrien er motoren i verdiskapning og sysselsetting i Rana. En næringsvennlig politikk i Rana kommune er nødvendig for videre utvikling og vekst i kommunen. Da må industri og kommune ha forståelse for hverandre. Grunnlaget for dette er nær og hyppig dialog.
 • 19 desember, 2014

  – Rana Gruber AS gjennomfører en rekke driftsmessige justeringer, øker tonnasjen med 25 prosent, og må i tillegg si opp 50 personer. Alt dette er et ledd i å tilpasse oss den krevende markedssituasjonen, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
 • 19 desember, 2014

  Rana Gruber AS har inngått en femårskontrakt for levering til Tata Steel av minimum seks millioner tonn jernslig over fem år. Det er med på å gi et solid fundament for driften de nærmeste årene.
 • 19 desember, 2014

  Rana Gruber AS ble nominert sammen med SINTEF Byggforsk til prisen «Ground Investigation and Monitoring Award», under Tunneling Award.
 • 29 september, 2014

  I dag, 29/9 feirer Rana Gruber AS at det er 50 år siden driften startet. Samtidig er det 25 år siden siste tapping ved Råjernverket, og råjernproduksjonen ved Norsk Jernverk AS ble avsluttet.
 • 8 juli, 2014

  I løpet av de ti siste årene har kraftlinja mellom Mo Industripark og Storforshei fått en ny og tidligere ukjent utfordring: Svartspetten.
 • 27 mai, 2014

  De tre selskapene er Helgeland Invest AS, Rana Gruber AS og Øijord & Aanes AS har gjort gjeldende sin forkjøpsretten og har økt sin eierandel i Mo Industripark AS.
 • 13 april, 2014

  Rana Gruber AS og CargoNet AS har inngått avtale om frakt av malm med jernbane fra gruven i Ørtfjell til utskiping fra havnen i Mo i Rana. Dette er med å sikre gruvedriften i årene framover, og åpner for ytterligere vekst i malmproduksjonen.
 • 20 mars, 2014

  2014 er et år med mange merkedatoer i Rana og i Rana-industrien – med en rekke 50-års og 25-årsmarkeringer.
 • 17 mars, 2014

  – Allerede i regjeringserklæringen ble det nedfelt som første punkt å styrke konkurransekraften for norsk fastlandsindustri, sa han og mente det var mye bra i mineralstrategien som Stoltenbergregjeringen presenterte i 2013. – Vi skal beholde det beste, og så vil vi styrke den med større gjennomføringskraft, sa statssekretær Eirik Lae Solberg ved GeoNorkonferansen i Mo i Rana.
 • 12 mars, 2014

  Gule Sider har stilt tre korte spørsmål til en rekke av bedriftene i Ranaindustrien ved årsskiftet, om 2013 og utsiktene framover.
 • 12 mars, 2014

  Aktivt arbeid for å få støtte til høringsuttalelser i forhold til Jernbaneverkets handlingsprogram førte frem.
 • 18 februar, 2014

  Jernbaneverket anbefaler oppgradering av Dunderlandsbanen og at dette forsøkes innplassert i første planperiode.
 • 28 januar, 2014

  Jobben til Bodil er variert og utfordrende. Og med en hobby, og stor forkjærlighet for «grotting», er det ikke Bodil Grundstrøm imot å tilbringe arbeidsdagen mange hundre meter inne i fjellet. Hun er maskinfører ved Rana Gruber AS.