- Tata Steel er en kunde vi har levert til tidligere, og nå er volumet for den tidligere avtalen økt betydelig, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS. Bildet er fra opplasting av slig for utskiping.

Sikret femårskontrakt

19 desember, 2014 13:04 Del Del Del

Rana Gruber AS har inngått en femårskontrakt for levering til Tata Steel av minimum seks millioner tonn jernslig over fem år. Det er med på å gi et solid fundament for driften de nærmeste årene.

– Dette er en kunde vi har levert til tidligere, og nå er volumet for den tidligere avtalen økt betydelig, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

Sligen skal leveres til tre forskjellige steder. Det er Scunthorpe i England, Port Talbot i Wales, og IJmuiden i Nederland. Avtalen er knyttet opp mot den til enhver tid gjeldende pris på verdensmarkedet, og denne prisen domineres av markedene i Asia.

– Vi har kommet ned på et meget lavt prisnivå for jernmalm og jernslig. Det ligger for øyeblikket nede på nivået vi hadde for ti år siden, og da indeksregulert, sier Sletsjøe.

Jernmalmprisene lå på et jevnt, meget lavt nivå i en meget lang periode, fra begynnelsen av 1980-tallet til begynnelsen av 2000-tallet. Da begynte først og fremst Kina med sin utbygging av innenlandsk infrastruktur, og senere kom også India og Brasil. Dette førte til en kraftig økning i jernmalmprisene på verdensmarkedene ut over på 2000-tallet, noe Rana Gruber, LKAB og andre fikk klar fordel av. Det førte igjen til investeringer i nye jernmalmgruver og utvidelse av eksisterende. Blant annet ble Sydvaranger igjen startet opp, og i Nord-Sverige ble det åpnet ei ny gruve, Northland Resources.

Verdensmarkedet for jernmalm domineres først og fremst av leverandører fra Australia, og også fra Brasil. Også disse leverandørene har økt sin kapasitet betydelig, og det er her startet opp en del nye gruver.

Den økte leveringskapasiteten på globalt nivå har igjen ført til nedgang i prisene på verdensmarkedet, og lysten til nyetablering har da også gått betydelig ned de siste månedene. Nye gruver har da fått en betydelig konkurranseulempe på grunn av høye investeringer, og et selskap som Northland Resources har i tillegg hatt høye transportkostnader. Nylig ble Northland Resources slått konkurs.

– Alle leverandørene sliter nå. Det betyr også at noen gruver må stenge virksomheten, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s6

 

Del Del Del