Nord-Norge i klar majoritet ved PDAC! Bildet viser deltakere fra Nord-Norge sammen med andre representanter. Av de mer kjente personene fra Rana var Frode Nilsen, Kjell Sletsjøe, Magnus Kibsgaard, Gunnar Moe, Susanne Nævermo-Sand, Jan Gabor og Arve Ulriksen.

Solid Ranamarkering i Canada

21 mars, 2015 14:35 Del Del Del

Mineral-messen PDAC i Canada regnes som verdens største, og samler hvert år om lag 30.000 deltagere fra 125 land. I år deltok flere bedrifter fra Nordland, deriblant Mo Industripark AS og Rana Gruber AS.

PDAC har et omfattende konferanseprogram som gikk fra 1.mars til 4.mars. PDAC er forkortelse for Prospectors & Developers Association of Canada. Messen består av mer enn 1.000 utstillere fra hele verden.

Adm.dir. Arve Ulriksen og markedssjef Jan Gabor fra Mo Industripark AS deltok i år sammen med adm. dir. Kjell Sletsjøe og økonomisjef Magnus Kibsgård fra Rana Gruber AS og nytilsatt adm. dir. Gunnar Moe i LNS Greenland AS.

– Vi var der nede for å eksponere oss, blant annet ved å holde en presentasjon, samt møte andre bedrifter som kan være aktuelle i forhold til etab-lering i Mo Industripark, sier Jan Gabor.

 

Holdt presentasjon

I et eget arrangement kalt Nordic Mining Day, deltok nordiske og andre europeiske land. Nordic Mining Day er et samarbeid mellom Norges Geologiske Undersøkelser, SGU, GDK, Invest In Finland, Business Sweden, Normin og Innovasjon Norge. Målgruppen for seminaret er gruveselskaper, utstyrsprodusenter, investorer og andre aktører i næringen. Målsetningen var å få samlet 100 – 150 internasjonale deltagere.

I år holdt seks stykker et 15 minutter langt foredrag. En av dem var Arve Ulriksen fra Mo Industripark AS, som har et stort kontaktnett innenfor norsk industri.

– Mo Industripark AS jobber mot nye etableringer med fokus på fremtidens industri. Vi holdt mer enn gjerne et innlegg under Nordic Mining Day med fokus på miljø og gjenbruk, fremtidens gruvedrift, fornybar energi og deponi sett i sammenheng med hvilke fortrinn Mo Industripark har innen disse temaene, forteller Ulriksen.

 

Flertall fra Nordland

Av de norske som deltok på PDCA, var Nordland i klart flertall. Kjente navn fra Rana var blant annet Frode Nilsen, Kjell Sletsjøe, Magnus Kibsgaard, Gunnar Moe, Susanne Nævermo-Sand, Jan Gabor og Arve Ulriksen.

– Både den norske, svenske og finske ambassadøren deltok Nordic på Mining Day. Dette forteller om hvor sterk interessen er for Canadisk mineral og gruveindustri i de nordiske landene, forteller Ulriksen.

Norges ambassadør i Canada, Mona Elisabeth Brøther, deltok på flere av arrangementene under PDAC. Blant annet var hun tilstede under en middag sammen med en rekke andre norske deltagere. Ambassadøren var også tilstede under Nordic Mining Day og holdt en mottagelse senere på kvelden i samarbeid med ambassadørene fra Finland og Sverige.

Ambassadøren var veldig fornøyd med god norsk deltagelse og lot seg blant annet avbilde med store deler av den norske delegasjonen.

 

– Nye samarbeid initieres

Det var Innovasjon Norge, Toronto, som utarbeidet et besøksprogram til PDAC 2015 der blant annet MIP AS og Rana Gruber AS var inviterte. Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Deres mål er blant annet flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Lederen for kontoret til innovasjon Norge i Toronto, Rolf Sørland som også er konsul i Toronto, var også tilstede under konferansen.

– Vi fikk meget god hjelp av Innovasjon Norges kontor i Toronto. I tillegg til rolle som reisekoordinator bisto de med research planlegging av møter med flere kanadiske og finske aktører. Gjennom dette fikk vi mye relevant informasjon og innspill til videre arbeid. Blant annet initieres det nå samarbeid med clustre i Canada og finske forskningsmiljøer som et resultat av møtene. Gjennom presentasjoner under frokostseminar i regi av Innovasjon Norge samt Nordic Mining Day innhentet vi også mye nyttig informasjon om selskap, markeder og rammebetingelser, avslutter Jan Gabor.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s13

Del Del Del