F.v. adm. dir. Kjell Sletsjøe, klubbleder Ricky Hagen, og innkjøpssjef Alf A. Øverli, fra Rana Gruber AS.

Dunderlandsbanen inn i Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023

12 mars, 2014 12:19 Del Del Del

– Det er en viktig milepæl for oss, og vi er svært godt fornøyd med at Jernbaneverket i endelig Handlings-program 2014-2023 anbefaler oppgradering av Dunderlandsbanen og at dette forsøkes inn-plassert i første planperiode, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS i en pressemelding.

 

Torsdag 13. februar presenterte Jernbaneverket at Handlingsprogram 2014-2023 nå er fastsatt etter å ha vært på høring. Med endelig Handlingsprogram er det tatt hensyn til de mange høringsuttalelsene knyttet til oppgradering av Dunderlandsbanen.

Jernbaneverket peker på at det er behov for å klargjøre finansieringsmulighetene og avklare med Samferdselsdepartementet hvilke prinsipper som skal legges til grunn for finansiering av 30 tonn aksellast på Dunderlandsbanen.

– Fra bedriftens side har vi startet arbeidet med å dokumentere hvordan vi ser på den samfunnsmessige betydningen som oppgradering av banen vil ha, samt at vi vurderer forskjellige sider ved finansieringsspørsmålet. Straks den tekniske utredningen foreligger i sommer, vet vi også omfanget som oppgraderingen har og kostnadene for dette, sier Sletsjøe.

I Handlingsprogrammet er det en forutsetning fra Jernbaneverket at ”tiltaket ikke har for omfattende kostnader og en får på plass en finansieringsløsning” for deres anbefaling.

 

Stor takk

– Vi har fått svært god drahjelp i arbeidet så langt, der vi har fått positive høringsuttalelser fra blant annet Nordland fylkeskommune, Indre Helgeland Regionråd, Rana kommune, NHO i Nordland og LO i Nordland.

Den politiske drahjelpen vi har hatt – og som vi også framover har behov for – har stor betydning for å lykkes med en rask oppgradering til 30 tonns aksellast.

Den blå-blå regjeringen har vist en meget positiv vilje til å sette samferdselspolitikken i sammenheng med nærings- og mineralpolitikken, noe som har stor betydning for oss. Det har vært svært viktig at vi i denne saken har møtt en tverrpolitisk forståelse og støtte for bedriftens behov, både lokalt, i fylket og på sentralt hold, sier Kjell Sletsjøe.

Bedriften fikk et meget positivt møte nylig med statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og

fiskeridepartementet under GeoNor-konferansen i Mo i Rana. Kjell Sletsjøe mener den forståelse som de ble møtt med vil være viktig i arbeidet framover.

 

Rana Gruber AS vil rette en stor takk for god bistand til:

–              ordfører Kai Henriksen og varaordfører Allan Johansen i Rana kommune

–              fylkesråd for næring Arve Knutsen og fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo i Nordland fylke

–              regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland

–              distriktssekretær Rita Lekang, LO i Nordland

–              sekretariatsleder Arne Langset i Indre Helgeland Regionråd

–              alle stortingspolitikerne fra Nordland, fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet

–              Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri

–              Tommy Nystad i Fellesforbundet, avd. 143 Helgeland

–              og alle andre gode støttespillere i arbeidet med å realisere oppgradering til 30 tonns akseltrykk på Dunderlandsbanen

Bildet: Aktivt arbeid for å få støtte til høringsuttalelser i forhold til Jernbaneverkets handlingsprogram førte frem. Her ved fylkestingsmøtet i Svolvær i oktober 2013, fra venstre: adm. dir. Kjell Sletsjøe, klubbleder Ricky Hagen, og innkjøpssjef Alf A. Øverli, fra Rana Gruber AS.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_13

Del Del Del