Fra knuseranlegget inne i gruva.Rana Gruber AS. Bedriften er en av flere som i dag rammes av uforutsigbar fortolkning av regelverket for kommunal eiendomsskatt.

Rana Gruver nominert til tunnelpris

19 desember, 2014 10:18 Del Del Del

– Vi ble nominert, og kan nesten si at vi vant sølv for teknikken vi har på drift og stabilitet i underjordsgruve. Dette er et prosjekt vi har hatt sammen med SINTEF.

 

På denne teknikken er vi verdensledende. Det er en spisskompetanse som er av svært viktig strategisk verdi.

Dette sier adm. dir. Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS.

Det var i begynnelsen av desember nyheten kom om nominasjonen for Rana Gruber AS, for prosjektet de har utført i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Prisen heter «Ground Investigation and Monitoring Award», under Tunneling Award. Dette er å regne som tunnelbransjens Oscarutdeling, og utdelingen fant sted 4. desember.

I løpet av de siste årene er det utført omfattende arbeid med problemstillinger rundt bergmekaniske forhold i gruva ved Ørtfjellmoen. Knyttet opp mot dette er det utført geologisk kartlegging, bergspenningsmålinger, installert overvåkingsutstyr, i tillegg til å utarbeide modeller både i 2D og 3D. Rana Gruber AS har her hatt god støtte fra Bodøavdelingen i Innovasjon Norge. Ida Soon Brøther Bergh ved SINTEF Byggforsk, Geologi og bergteknikk sier til bygg.no at denne metoden bygger bro mellom teori og praksis i form av en modell, og hun mener modellen er et nyttig verktøy i forbindelse med videre planlegging av utvikling i gruva.

– Den veletablerte modellen gjør det mulig å studere blant annet bergmassenes oppførsel rundt gruva, evaluere totalstabiliteten i gruva og teste ulike driftsalternativer, sier hun til bygg.no.

– I dag utgjør underjordsdrift bare to prosent av all gruvedrift. I løpet av tjue år vil dette stige til hele 30 prosent.Det gir oss god inntjening, og ikke minst styrker det vår virksomhet i Norge, avslutter adm. dir. Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS.

For oss er dette et ledd i en strategisk satsing mot videreutvikling av gruvekompetanse, og da spesielt gruvekompetanse innenfor arktiske strøk, både egen drift og ny virksomhet.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s13

Del Del Del