Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet besøkte Mo Industripark AS tirsdag 10. mars sammen med Geir Waage og Jan Erik Arnøy fra Rana Arbeiderparti.

Torstein Tvedt Solberg besøkte Ranaindustrien

22 March, 2015 15:07 Del Del Del

Mo Industripark med ambisjoner om grønn industrisatsing i verdensklasse!

Dette og mer fikk stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet høre om da han var på besøk til Mo Industripark AS tirsdag 10. mars sammen med Geir Waage og Jan Erik Arnøy fra Rana Arbeiderparti.

Gjestene fikk en grundig presentasjon av den nye strategien til Mo Industripark AS (MIP AS), med offensiv utvikling kombinert med sterk miljøsatsing og vekst både for eksisterende og mulig ny industri, ved adm. dir. Arve Ulriksen.

Ulriksen la vekt på at MIP AS har ambisjoner i verdensklassen for miljø- og klimasatsingen, noe han fortalte gjestene at han mener er en forutsetning for framtidens industrisatsing i Norge. Samtidig problematiserte han hvilke forutsetninger som så vel industri som politikere må tilrettelegge, og hvilke barrierer som finnes for å kunne foreta et slikt grønt skifte. Her er en helhetlig industripolitikk helt avgjørende, mente Ulriksen, ikke minst i forhold til å få på plass de riktige langsiktige rammebetingelsene for en slik offensiv satsing.

De fikk også omvisning i industriparken.

 

Dunderlandsbane og eiendomsskatt

Etter besøket i industriparken gikk turen til Rana Gruber AS, der gjestene fikk en grundig redegjørelse av adm. dir. Kjell Sletsjøe om både de prinsipielle og konkrete sidene ved eiendomsskatt for mineralnæringen, og spesielt konflikten mellom Rana Gruber AS og Rana kommune om verditaksten på eiendommen.

Det ble god tid til debatt om hvordan dette spørsmålet kan behandles på nasjonalt politisk plan, for å unngå ulikheter mellom kommuner og innad i kommuner, knyttet til lovverk og forskrifter for taksering for eiendomsskatt.

Alf A. Øverli ga så gjestene en grundig oppdatering på status for å ruste opp Dunderlandsbanen – jernbanestrekningen fra Mo til jernmalmgruvene i Dunderlandsdalen.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s9

Del Del Del