Tag Archive: Eiendomsskatt

 • 26 februar, 2016

  – Kommer vi oss helskinnet gjennom 2016, da står vi på noe tryggere grunn, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
 • 2 oktober, 2015

  – Rana Gruber AS ser dessverre ut til å havne i en ny rettstvist med Rana Kommune vedrørende tilbakebetaling av tidligere innbetalt eiendomsskatt. Dette skriver bedriften i en pressemelding fredag 2. oktober.
 • 28 august, 2015

  NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten IKKE ankes.
 • 27 august, 2015

  I kommunens behandling av dommen fra lagmannsretten om eiendomsskatten til Rana Gruber forventer Fellesforbundet at de politiske partiene i Rana har en klar holdning til at denne dommen ikke skal ankes til høyere rettsinstans.
 • 29 juni, 2015

  NHO Nordland er godt fornøyd med at regjeringen har lagt frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på industrianlegg.
 • 22 mars, 2015

  Mo Industripark med ambisjoner om grønn industrisatsing i verdensklasse! sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet som var på besøk til Mo Industripark AS tirsdag 10. mars sammen med Geir Waage og Jan Erik Arnøy fra Rana Arbeiderparti.
 • 5 februar, 2015

  Styret i NHO Nordland mener at eiendomsskatten, slik den praktiseres i enkelte kommuner, er en trussel mot mineralnæringen. De krever at man gjennomgår lovverket slik at vertskommuner likebehandler og bruker et felles faktagrunnlag, og oppfordrer sentrale myndigheter til å vurdere om dagens regelverk er tilstrekkelig til å hindre vilkårlig og konkurransevridende lokal beskatning.
 • 7 januar, 2015

  Tvistesaken om eiendomsskatt mellom Rana Gruber AS og Rana kommune må løses på en tilfredsstillende måte. Industrien er motoren i verdiskapning og sysselsetting i Rana. En næringsvennlig politikk i Rana kommune er nødvendig for videre utvikling og vekst i kommunen. Da må industri og kommune ha forståelse for hverandre. Grunnlaget for dette er nær og hyppig dialog.