Rana Gruber AS utvinner jernmalm og er en av de største gruvene i landet.

Rana kommune etterlever ikke dommen i lagmannsretten

2 October, 2015 23:56 Del Del Del

– Rana Gruber AS ser dessverre ut til å havne i en ny rettstvist med Rana Kommune vedrørende tilbakebetaling av tidligere innbetalt eiendomsskatt.

Dette skriver bedriften i en pressemelding fredag 2. oktober. Det heter videre:

 

Lagmannsretten konkluderte 18. august i år med at Rana Kommune urettmessig har innkrevet eiendomsskatt fra Rana Gruber siden 2011, og dømte kommunen til å oppheve sine vedtak og tilbakebetale innkrevde penger samt saksomkostninger. I tillegg ble det i dommen lagt føringer for hvordan en ny taksering skal gjennomføres, kombinert med sterk kritikk av kommunens fremgangsmåte og behandling av Rana Gruber i de årene som har vært.

På bakgrunn av dette har Rana Gruber gjort krav på pengene som urettmessig har vært innkrevd siden 2011, i alt ca 24 millioner kroner pluss saksomkostninger.

Tidligere i denne uken mottok Rana Gruber brev fra kommunen hvor eiendomsskattekontoret i kommunen nekter tilbakebetaling av 18 millioner kroner med den begrunnelse om at tilbakebetalingens størrelse først kan beregnes endelig når en ny takst foreligger.

Kommunen takserer malmen på nytt (dog feilaktig) og opprettholder den gamle, av Lagmannsretten opphevede taksten på all øvrig basert på hva kommunens ledelse selv tenker- Ingen ny takst er laget og hverken takstmenn eller takstenemda har denne gang være involvert-

For Rana Gruber har denne urettmessige tilbakeholdelsen av 18 millioner kroner flere svært uheldige konsekvenser.

For det første beholder kommunen penger de tidligere urettmessig har innkrevet, og som tilhører Rana Gruber. Med den økonomiske situasjonen selskapet befinner seg i medfører dette alvorlige finansielle og likvide problemer. Kommunen har i tillegg forespeilet at tilbakeholdelsen av de 18 millioner kroner vil gjelde på ubestemt tid, da noen ny taksering hverken er diskutert eller planlagt sammen med selskapet. Forutsigbarheten er med andre ord ikke eksisterende

For det andre legger kommunen gjennom eiendomsskattekontoret til grunn at en ny takst ikke forventes å avvike vesentlig fra den gamle, av retten opphevede taksten. Dette på tross av at lagmannsretten kommer med stekt kritikk av både kommunens kompetanse og saksbehandling i den opphevede taksten og vedtaket. En ny taksering forutsettes dermed av kommunen å skulle foregå på de samme gale premisser og med de samme feil som kommunen har gjort tidligere.

I forlengelsen av dette har Rana Gruber svært vanskelig for å se hvordan en ny taksering skal kunne skje på en uhildet og rettferdig måte, når eiendomsskattekontoret allerede har en klar formening om hva en fremtidig takst skal bli. Mangelen på kontradiksjon og god saksbehandling ble sterkt kritisert av lagmannsretten, og vi kan vanskelig se at kommunen har tatt dette inn over seg, når de nå kommer med det fremtidige svaret allerede før prosessen har begynt.

I et svært vanskelig råvaremarked kjemper de ansatte i Rana Gruber hver eneste dag for å redde både bedriften og de 350 arbeidsplassene. Ingen i Rana Gruber har lyst på en ny runde i rettsapparatet med denne saken, men dersom kommunen snart ikke endrer holdning ovenfor oss ser vi ingen annen mulighet enn å forfølge dette kravet både privatrettslig og strafferettslig innen svært kort tid. Helst vi vi bruke tiden vår på å skape verdier for både ansatte, samarbeidspartnere, eiere og kommunen, og vi håper derfor det kan komme en løsning som ikke innebærer nye rettsrunder.

Del Del Del