Gamle regninger, en valuta-tabbe og lave malmpriser gjør veien videre usikker for Rana Gruber. – 2016 blir et tøft år, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe.

Skjebneår for Rana Gruber

26 February, 2016 13:39 Del Del Del

– Kommer vi oss helskinnet gjennom 2016, da står vi på noe tryggere grunn.

? Malmprisene har falt med 80 prosent

? Valutasikring gir milliontap

? Vurderer å flytte virksomhet til Tyskland

 

Kjell Sletsjøe, administrerende direktør hos Rana Gruber AS, liker ikke å spå. Slikt overlater han til, som han sier det, Snåsamannen og børsmeglere. Så når han får spørsmålet som nærmest alle stiller; om han vet når markedet vil snu og pila kan begynne å peke oppover igjen, så er svaret enkelt og greit ”nei”.

Det man imidlertid får vite mye om, er realitetene og konsekvensene av disse. Et malm-marked i betydelig ubalanse, etter at Brasil og Australia har økt produksjonen. Et Kina, som alle satte og fortsatt setter sin lit til, som alene ikke klarer å absorbere produksjonsveksten.

Overproduksjon fører til prisfall. Slik er markedsmekanismene. På om lag tre år har malmprisene falt med 80 prosent. Et marked i nærmest fritt fall tvinger frem tiltak. Ikke alle klarer å omstille seg raskt nok.

– I Skandinavia er det bare LKAB og oss igjen, av det som var fem malmselskap. Syd-Varanger, Dannemora og Northland er lagt ned, sier Sletsjøe.

 

Stabilt lavt

Sletsjøe har invitert oss inn på sitt kontor i Gullsmedvika. Administrasjonen holder til i et nytt bygg som ble ferdigstilt i 2012, i etterkant av brannen i oppredningsverket for ganske nøyaktig fem år siden. Rana Gruber har vært ute i hardt vær før.

– Dere skal da få hver deres kopp. Går vi ned, da skal vi gå ned med stil, humrer Sletsjøe, når Gule Siders fotograf og journalist foreslår at de kan dele en kopp kaffe, for å lette litt på byrden.

Sletsjøe tar en slurk kaffe fra en termokopp, griper en blyant og tegner en graf på et ark som ligger på bordet foran han. Høye fjell og dype daler. Tett i tett. Et marked pleier å svinge, brått og mye. Problemet i malmbransjen er at prisene har vært svært lave, svært lenge. Sletsjøe tegner en rett strek på tvers av de bratte kurvene.

– Da prisene var oppe i 140 dollar for noen år side så man bare rart på folk som advarte mot et prisfall 25-30 prosent. De som nevnte 80 dollar ble bare ledd av. Nå er vi nede i 40 dollar, sier Rana Gruber-direktøren.

 

– Da prisene var oppe i 140 dollar for noen år side så man bare rart på folk som advarte mot et prisfall 25-30 prosent. De som nevnte 80 dollar ble bare ledd av. Nå er vi nede i 40 dollar, sier Rana Gruber-direktøren.

– Da prisene var oppe i 140 dollar for noen år side så man bare rart på folk som advarte mot et prisfall 25-30 prosent. De som nevnte 80 dollar ble bare ledd av. Nå er vi nede i 40 dollar, sier Rana Gruber-direktøren.

Valuta-smell

Som om ikke en dyster markedssituasjon er utfordrende nok; Rana Gruber må spise av egen likviditet, for å betale gamle regninger. Det som kunne dempet svien noe, svak norsk kronekurs, gir ingen komfort. Rana Gruber lyttet til det som viste seg å være dårlige råd, da de valgte å sikre norsk krone mot dollar før 2013. Det har man tapt mange titalls millioner på i 2015, og man vil fortsette å tape i 2016.

– Dette blir veldig teknisk, men kort forklart: Det er skikkelig dårlig butikk å måtte kjøpe dollar for over åtte kroner, for så å få seks kroner igjen for den, sier Kjell Sletsjøe.

Og så har man eiendomsskatt-tvisten med Rana kommune. Lagmannsretten har opphevet kommunens innkreving av eiendomsskatt fra Rana Gruber for perioden 2011-2015, og Rana Gruber har krevd 24 millioner kroner tilbakebetalt fra kommunen. Så langt har Rana kommune betalt seks millioner kroner av dette. Rana Gruber har tatt ut stevning mot kommunen, for å få utbetalt resten.

– Når vi har regninger som skal betales, da sier det seg selv at 18 millioner kroner er mye penger. Svært mye penger, sier Rana Grubers sjef.

Noe av det første Sletsjøe gjorde tidlig i 2014 etter at han overtok som administrerende direktør ved Rana Gruber sommeren 2013, var å iverksette effektiviseringstiltak. To år senere er resultatene godt målbare. Kostnadsnivået i 2015 var om lag 380 millioner kroner lavere enn det var et par-tre år tidligere. Antall ansatte og innleide er redusert fra rundt 460, til at man går langt under 300-merket nå på nyåret.

– Dette har vært helt nødvendig. Hadde vi drevet med de samme kostnadene som for tre år tilbake, da ville vi endt med et driftsunderskudd på 390 millioner kroner i stedet for 10 millioner kroner, i 2015. Eller rettere sagt; vi ville ikke endt med noe resultat i det hele tatt, for det ville ikke vært noe Rana Gruber igjen å drive om vi ikke hadde satt inn tiltak, sier Sletsjøe.

 

Leif Pedersen har vært ansatte i Rana Gruber i drøyt 50 år og har opplevde tøffe tider før. Nå jobber han i Colorana-avdelingen; et av de økonomiske lyspunktene i Rana Gruber.

Leif Pedersen har vært ansatte i Rana Gruber i drøyt 50 år og har opplevde tøffe tider før. Nå jobber han i Colorana-avdelingen; et av de økonomiske lyspunktene i Rana Gruber.

Rekorder på løpende bånd

Det er imidlertid ingen resignert sjef som har tatt fatt på 2016. Grepene som er tatt gir en effektiv drift som gjør selskapet konkurransedyktig i det internasjonale markedet, til tross for norsk kostnadsnivå. Til tross for at man har redusert med bemanningen med rundt 25 prosent, ble det satt nye produksjonsrekorder både for gruvevirksomheten og i oppredningsverket. I løpet av året ble det skipet ut rundt to millioner tonn malm over Rana Grubers kai. Også det ny rekord, og et sterkt bidrag til at 2015 ga ny skipningsrekord for Rana Havn, med 4,84 mill. tonn gods.

– Hver enkelt ansatt i Rana Gruber produserer nå dobbelt så mye, som for rundt tre år siden, sier Sletsjøe, og roser sine ansatte. Like nødvendig som det har vært med en nedbemanning, har det vært å beholde de beste folkene.

– Vi kunne ikke følge ansiennitetsprinsippet uten vurdering. Vi måtte ha med de beste folkene videre. Vi har hatt stor innovasjonsgrad og innovasjonen hos oss har i betydelig grad vært basert på de ansatte og deres ideer, initiativ og samspill, forklarer Sletsjøe.

I tillegg til at økning i volum kompenserer mye for lave priser, tjener Rana Gruber penger på spesialprodukter, som Colorana-pigmenter og spesialmineraler.

– Dette utgjør ingenting av tonnasjen, ti prosent av omsetningen og gir betydelig positivt bidrag til resultatet, sier Sletsjøe.

Produksjon av slike spesialprodukter er noe av det Rana Gruber vurderer å satse enda mer på, i fremtiden. Men da skjer det ikke i Rana. Til det har en høy eiendomsskatt blitt en for kjærkommen inntektskilde for kommunen.

– Ingen beslutninger er tatt, men vi utreder muligheten for å etablere virksomhet i Tyskland, sier Kjell Sletsjøe.

 

Skjebneåret

En eventuell etablering i utlandet betyr imidlertid ikke at Rana Gruber-sjefen ser for seg en avvikling på hjemmebane. Men 2016 blir tøft. Prognosene viser ingen snarlig oppgang i markedet, og for Rana Grubers del vil året bli preget av dollar-bommen og gamle regninger som skal betales.

– Ja, man kan si at dette blir et skjebneår. Gjeld skal gjøres opp, samtidig som vi må drive i et tøft marked der flere og flere konkurrenter kommer til å bukke under. Så vi er avhengige av at både banker og kunder tror på oss, sier Sletsjøe. Før han for første gang sier noe som kan likne litt på en spådom:

– Klarer vi oss gjennom 2016, da vil vi stå bedre rustet. Da skal mye av gjelda være gjort opp, og trolig vil vi ha noen konkurrenter færre der ute.

Det, sammen med 18 millioner kroner fra Rana kommune, vil være viktige bidrag for å sikre at Rana Gruber neste år kan jubilere som en livskraftig 80-åring.

 

Les eller last ned artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s1

GuleSider_1_2016_s9 GuleSider_1_2016_s10 GuleSider_1_2016_s11

Del Del Del