Tag Archive: Mo Indusatripark AS

  • 22 mars, 2015

    Mo Industripark med ambisjoner om grønn industrisatsing i verdensklasse! sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet som var på besøk til Mo Industripark AS tirsdag 10. mars sammen med Geir Waage og Jan Erik Arnøy fra Rana Arbeiderparti.
  • 29 oktober, 2014

    – Industri2014 var et viktig møtested for oss. Vi har hatt flere møter på politisk toppnivå i Norge, med statsråd Vidar Helgesen, LO-leder Gerd Kristiansen, representanter for Enova, Norsk Industri, samt en rekke andre politikere fra Storting og Nordland fylke, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.
  • 7 juli, 2014

    Mo Industripark AS er i full gang med å innføre ledelsesfilosofien Lean. Dette er en langsiktig strategi som vil innebære en kontinuerlig forbedringsprosess i bedriften.