Utfører til tider det vi mente var umulig

25 mai, 2015 13:44 Del Del Del

– Tiltakene vi har satt i verk har fungert over all forventning, og produksjonen går for tida helt glimrende.

Dette forteller adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS. Bedriften har klart å halvere kostnadene fra mars 2014 til mars 2015.

– Jeg er svært stolt av våre medarbeidere for at de har klart å få dette til, sier Sletsjøe.

 

I pluss i mars.

I løpet av noen få dager i april ble det gjennomført fem allmøter med de ansatte. Her informerte ledelsen om utviklingen i forbedringsarbeidet, og sammen drøftet de videre tiltak. Allmøtene ble holdt i flere runder, slik at de kunne gjennomføres uten at produksjonen stoppet.

– Vi produserte i mars 84 prosent mer enn vi gjorde i mars i fjor. Og april ser ut for å bli enda bedre, sier Sletsjøe.

Han forteller at de ansatte har møtt de markedsmessige store vanskene med imponerende vilje til omstilling og forbedring. I tillegg har mange endret en del på arbeidsoppgavene, slik at de er langt mer fleksible i jobbutførelse. De viser både stor motivasjon og vilje, og dette er med på å styrke kompetansen i bedriften.

-Vi produserer også mer under jord og mindre i dagbrudd.

Mange har gjort en stor innsats for å skaffe seg ny kompetanse og også utvide sitt fagmessige felt. Vi ser at vi gjennom dette vinner erfaring og at vi kan gjøre ting enda bedre. Blant annet har vi endret driften i forhold til håndtering av gråberg, og i forhold til sprengingsmønstre.

Dette er alle faktorer som betyr mye for at vi har oppnådd så gode resultater på kort sikt, og det styrker oss framover for videre nødvendig omstilling og effektivisering, sier Kjell Sletsjøe.

Han kan stolt fortelle at bedriften i mars i år gikk i pluss, og de hadde en stor positiv kontantstrøm.

 

Fra 140 til 46 dollar per tonn

I pengeverdi ligger nå prisene nesten på nivå med 2004, som betyr at prisen ligger like lavt som den lå før den sterke veksten i etterspørsel etter jernmalm i verden, etter at Kina startet sin sterke infrastrukturutbygging.

Dette har ført til at flere gruver har gått konkurs eller blitt avviklet, og en samlet bransje rundt om i verden jobber hardt for å møte prisfallet med omstillings- og effektiviseringstiltak.

Rana Gruber AS har gjennom vinteren satt i verk en rekke tiltak. Blant annet er staben redusert, og oppdrag for underleverandører er endret.

Det ble like før årsskiftet sendt ut oppsigelse til om lag 50 personer. Gjennom tiltak der bedriften har tatt over funksjoner som tidligere ble utført av underleverandører, samt noe naturlig avgang, vikariater, med videre, så har flere av de oppsagte kunnet fortsette. Dette gjelder blant annet at de nå utfører tømming av malmvognene og opplasting av slig for lasting av malmskipene i egen regi, oppgaver som tidligere ble utført av andre. Også inne i gruva har de tatt over en del funksjoner, samt at de selv utfører brøyting og andre oppgaver som tidligere ble leid inn. I alt utgjør disse oppgavene 15 stillinger som derved kan fortsette sitt ansettelsesforhold i bedriften.

I tillegg er det gjennomført bemanningsreduksjoner hos flere av underleverandørene. Leonard Nilsen & Sønner AS er en av disse underentreprenørene. De har redusert antallet på sine ansatte som arbeider for Rana Gruber fra 140 til 100.

 

Langt mer effektiv

Å opprettholde høy kvalitet ser Sletsjøe som en av flere nøkkelfaktorer for å lykkes med omstilling og effektivisering. Bedriften ser det derfor som viktig å kunne opprettholde sin høye kompetanse. De har blant annet fire ansatte med doktorgrad (PhD), 13 med mastergrad, og svært mange fagarbeidere innenfor flere felt.

Kjell Sletsjøe sier de hele tiden er aktive i forhold til å finne flere slike tiltak som kan bidra til mer effektiv drift.

-Vi arbeider kontinuerlig med sterk fokus på å bli mer effektive. Det gjelder blant annet tekniske løsninger, som gir mindre kjøring av gråberg.

Ved oppredningsverket i Vika jobber vi tilsvarende for å bli mer effektive. Mer malm ned krever også høyere produksjon gjennom oppredningen, og derfor har vi sterkt fokus på alle tiltak som kan gi oss en oppgradering av oppredningsverket, sier han.

Gjennom de siste månedene, nå på vinteren, har de stadig satt nye produksjonsrekorder, både i gruva og i oppredningsverket. Nylig oppnådde de 104.000 tonn påsatt malm i oppredningsverket på ei uke, som ga 42.000 tonn slig. Det er tall som er langt bedre enn tidligere.

-Det er antall tonn slig som er viktig for oss. Det er det vi får betalt for av kundene, sier Sletsjøe.

I mars 2015 var sligproduksjonen hele 55 prosent høyere enn samme måned i fjor. Gruva produserte 34 prosent mer i mars i år i forhold til i mars 2014.

– I dag gjør vi operasjoner med en effektivitet som vi for få måneder siden ville ansett for å være umulig.

Vi har satt mange produksjonsrekorder. På lasting har vi økt kraftig fra et nivå mellom 1600 og 2500 tonn pr skift. Vi har satt som mål å ligge på 3500 tonn, men har til tider klart å nå helt opp i 7000 tonn på et skift. Og viktigst av alt, – gjennomsnittlig produksjon har økt betydelig, avslutter adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side14

Del Del Del