Det bildet man kanskje mest forbinder med starten av omstillingen av statsindustrien i Mo i Rana er dette der daværende statsminister Gro Harlem Brundtland deltar på starten av riving av råjernsovnene 5 og 6, slik at Rana Metall kunne bygges opp. Bildet er fra 31. januar 1989 - 25 år siden.

Jubileumsåret 2014

20 mars, 2014 12:24 Del Del Del

2014 er et år med mange merkedatoer i Rana og i Rana-industrien.

Det er 50 år siden Rana ble en kommune, etter at Mo kommune og Nord-Rana kommune ble slått sammen fra 1. januar 1964.

 

Flere 50-årsmarkeringer

I 1964 skjedde det også flere større begivenheter. 15. juni ble den første koksen produsert ved A/S Norsk Koksverk. Opprinnelig skulle Koksverket vært ferdigstilt nesten ett år tidligere.

Naboen til Koksverket, oppredningsverket i Gullsmedvik til Rana Gruber ble også bygd i årene 1962-64. De ble en del av A/S Norsk Jernverk, og driften startet i oktober 1964 da anlegget sto ferdig, og det første malmtoget gikk fra Storforshei til Gullsmedvik.

Også oppe på Jernverkstomta var det stor utbyggingsaktivitet. Råjernovn 6 og Pelletsverket satt i drift den 4. desember 1964. Råjernovn 5 kom i drift vel fem måneder senere.

 

Mange nye bedrifter

I løpet av 1989 ble det etablert en rekke nye bedrifter, i etterfølgelsen av omstillingsvedtaket i Stortinget den 9. juni 1988.

En av de første som startet opp var TechTeam AS, som ble etablert rundt månedsskiftet oktober/november 1988.

Utover i 1989 ble det etablert mange nye selskap, og av de som fortsatt er i drift gjelder dette følgende bedrifter, med dagens firmanavn:

Inventum RTD: 16. februar 1989

Xpresstrykk AS: 1.april 1989

Miras Hydraulikk AS: 11. juli 1989

Rana Gruber AS: 28. august 1989

Celsa Armeringsstål AS: 28. august 1989

Mo Industritransport AS: 6. september 1989

Rana Industriterminal AS: 6. September 1989

Molab AS: 7. september 1989

Mo Industripark AS: 11. september 1989

Anleggs-Service AS: 1. oktober 1989

Helse & Sikkerhet SA: 7. november 1989

 

Av andre merkedager kan nevnes at første tapping for Fesil Rana Metall AS var mandag 13. november 1989, kl. 18.10. Det var den 25/10-1988 at kunngjøringen kom om at Fesil KS og Norsk Jern Holding AS hadde underskrevet intensjonsavtale for oppstarting av ferrosilisiumproduksjon i Mo i Rana.

Statens Datasentral overtok EDB-avdelingen ved Norsk Jernverk fra 1. april 1989. Videreføring av deler av denne virksomheten i Mo Industripark skjer i dag via OpusCapita AS, som fram til nylig hadde navnet Itella Information AS.

MultiRør AS og Multimaskin AS ble begge etablert i 1989, og inngikk senere i Miras-konsernet. MultiRør inngikk senere i Miras V&M, mens Multimaskin ble videreført som Miras Multimaskin. Begge selskapene gikk konkurs i 2012, og deler av virksomheten ble reetablert i det nye selskapet Miras Industripartner AS i februar 2012.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_9

 

Del Del Del