- Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

Effektivisering og bemanningsreduksjon

19 desember, 2014 13:11 Del Del Del

– Situasjonen i vår bransje er nå svært alvorlig og krever stor grad av kostnadseffektivitet. Rana Gruber AS ligger nok egentlig godt an i forhold til mange av våre konkurrenter, og med de tiltakene vi nå gjennomfører vil det bidra til å trygge virksomheten på lengre sikt.

 

Dette forteller adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

Nylig ble det kjent at Rana Gruber AS har vedtatt å redusere arbeidsstokken fra 275 til 225, og i dagene før jul gikk det ut oppsigelsesbrev til 50 av de ansatte i bedriften.

– Vi gjennomfører en rekke driftsmessige justeringer, øker tonnasjen med 25 prosent, og må i tillegg si opp 50 personer. Alt dette er et ledd i å tilpasse oss den krevende markedssituasjonen, sier Sletsjøe.

Problemet er i dag prisen, ikke etterspørsel etter Rana Grubers malm. Derfor satser Rana Gruber, på tilsvarende måte som andre leverandører, først og fremst på effektivisering og kostnadsreduksjon.

Så langt har arbeidet med å effektivisere driften gått bra, og produksjonen har også gått bra i siste halvdel av 2014. Rana Gruber har også god avsetning av sine spesialprodukter.

Samtidig har de fått endra strammere rammebetingelser for driften gjennom 2014, fra myndigheter både sentralt og lokalt. Arbeidsgiveravgiften økte fra 1. juli fra 5,1 til 14,1 prosent, det vil bli økt svovelavgift på skip og dieselavgift, samt at den kommunale eiendomsskatten for Rana Gruber er svært høy og økende.

– Alt dette er betydelig strammet inn gjennom vedtak i 2013 og 2014, og som rammer oss direkte på bunnlinja i virksomheten og svekker vår konkurransekraft ytterligere, sier han.

Rana Gruber AS satser først og fremst på effektivisering og kostnadsreduksjon. Så langt har arbeidet med å effektivisere driften gått bra. Bildet er fra oppredningsverket i Vika.

Rana Gruber AS satser først og fremst på effektivisering og kostnadsreduksjon.
Så langt har arbeidet med å effektivisere driften gått bra. Bildet er fra oppredningsverket i Vika.

 

Redusert bemanning

Av de 50 ansatte som nå sies opp er det forskjellig oppsigelsestid, fra en til seks måneder. Virkningen av bemanningsreduksjonen vil derfor komme gradvis ut over første halvår 2015.

– Vi har i tillegg redusert innleie fra underleverandører tilsvarende 50 personer. På dette området har vi tatt inn denne virksomheten i egen drift, og begynt selv å utføre disse oppgavene, innenfor driften.

Det gjør at det blir en kraftig effektiviseringen internt i bedriften av vår drift, og at den reelle bemanningsreduksjonen utgjør 100 årsverk, sier Kjell Sletsjøe.

Det har vært et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner under hele prosessen, både for effektivisering av virksomheten og bemanningsreduksjonen.

– Det er stor forståelse for situasjonen hos de ansatte, slik situasjonen er på verdensmarkedet. For oss er det viktig at vi kan berge virksomheten i bedriften og de 220 gjenværende arbeidsplassene på lengre sikt, avslutter adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s7

Del Del Del