Rana Grubers oppredningsverk i Vika, 1960-tall.

Dobbeltjubileum 29/9

29 September, 2014 14:05 Del Del Del

I dag, den 29. september markeres et dobbeltjubileum. Da startet produksjonen ved Rana Gruber. Den 29/9-1964 ble den første malmen satt på mølla.

Samme dag, for 25 år siden, var den siste tapping av råjern ved Råjernverket til Norsk Jernverk AS, den 29/9-1989.

Oppstarten ved Rana Gruber var et ledd i opprustingen av Norsk Jernverk. Ovn 5 og 6ved Råjernverket var ferdig dette året, sammen med det nye Pelletsverket og Rana Gruber på Storforshei og i Vika. Samme år startet også A/S Norsk Koksverk driften, som eget selskap.

Siste tapping ved Råjernverket, i 1989, var et ledd i omstillingen. Vel to uker før den siste tappingen ble Mo Industripark AS etablert som selskap, den 11. september 1989. (I starten het selskapet Norsk Jern Eiendom AS (NJE AS), og er den direkte videreføringen av av Norsk Jernverk AS.

Siste tapping av råjern ved Norsk Jernverk AS, Råjernverket, 29. september 1989.

Siste tapping av råjern ved Norsk Jernverk AS, Råjernverket, 29. september 1989.

 

Del Del Del