Mo Industripark, sett fra vest-nordvest

Ny eierstruktur Mo Industripark AS

27 mai, 2014 14:46 Del Del Del

Fesil AS, som i dag innehar 46,03% av eierskapet i Mo Industripark AS medelte selskapet at de per 31 mars 2014 solgte sin virksomhet Fesil Rana Metall AS til amerikanske FMC, samt utførte en transaksjon på aksjene i Mo Industripark AS som utløste forkjøpsrett for øvrige aksjonærer.

Frist for utøvelse av denne forkjøpsretten er forfalt, og tre av selskapets aksjonerer har gjort sin forkjøpsrett gjeldende. De tre selskapene er Helgeland Invest AS, Rana Gruber AS og Øijord & Aanes AS.

Ny eierstruktur i Mo Industripark AS vil da framkomme slik:

Selskap                                   Dagens Aksjer            Nye aksjer       Totalt              % eierskap

Helgeland Invest AS             2 042                          4 352               6 394               53,28

Celsa Armeringsstål AS         3 634                                 0               3 634               30,28

Rana Gruber AS                       300                             639                  939               7,83

Øijord & Aanes AS                  250                             533                  783               6,53

Molab                                        250                                 0                  250               2,08

 

Dette betyr at Helgeland Invest (HI) innehar over 50% av aksjene i Mo Industripark AS og at selskapet da kommer inn som datterselskap under HI.

Styret i Mo Industripark AS har i dag godkjent denne overgangen.

Mo Industripark konstaterer at 3 aksjonerer med betydelig lokalt eierskap har valgt å utvide sitt eierskap i selskapet. Det ansees som positivt.

For øvrig henvises det til de ulike aksjonærene for kommentarer rundt deres erverv av aksjer og utøvelse av eierskap.

 

Del Del Del