Tag Archive: Øijord & Aanes AS

  • 16 desember, 2014

    Byggestart for Evry Card Services AS i Mo Industripark.
  • 27 mai, 2014

    De tre selskapene er Helgeland Invest AS, Rana Gruber AS og Øijord & Aanes AS har gjort gjeldende sin forkjøpsretten og har økt sin eierandel i Mo Industripark AS.
  • 9 juli, 2013

    Miljøteknikk Terrateam AS feiret i juni 20 år i miljøets tjeneste med en jubileumslunsj i bedriften. Det har vært en banebrytende virksomhet, som har gjort et uvurderlig arbeid for opprensking, deponering og videreforedling av masse fra industrien i Rana.