Byggestart på Evrybygget, med fundamentering som utføres av Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS.

Byggestart for Evry Card Services AS

16 December, 2014 14:00 Del Del Del

Grunnarbeidene til det nye bygget til Evry Card Services AS på Stigerplatået har startet opp. Bygget oppføres for Stigerplatået AS, som er et datterselskap av Øijord & Aanes AS. Bygget skreddersys for Evry Card Services AS og har to byggetrinn.

Etter planen skal bygget stå klart 1. september 2015. Da skal 163 medarbeidere flytte inn. Det er ansatte som i dag har sine arbeidsplasser i Mellomvika, samt IT-avdelinga som ligger på Søndre Felt.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s19

 

Del Del Del