- Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

Viktig jernbaneplan lagt fram

16 februar, 2015 20:25 Del Del Del

Jernbaneverkets ledelse har nå godkjent teknisk hovedplan for Dunderlandsbanen med anbefalt løsning for oppgradering av denne delstrekningen av Nordlandsbanen fra 24 til 30 tonns aksellast.

Dette framgår fra ei pressemelding fra Rana Gruber AS i dag, 16. Februar 2015.

– Teknisk hovedplan med anbefalt løsning er en milepæl for Rana Gruber. Vi er overbevist om at dette vil bli en meget lønnsom investering for samfunnet.

– Nå forventer vi rask oppstart av detaljplanleggingen og en god dialog om beslutning og gjennomføring, sier Kjell Sletsjøe, adm. direktør ved Rana Gruber.

Behovet for oppgradering av Dunderlandsbanen ble tatt med i behandlingen av Nasjonal transportplan i 2013 og er fulgt godt opp av Jernbaneverket med teknisk hovedplan.

– Jernbanen er Rana Grubers hovedpulsåre og er i ferd med å bli vår flaskehals. I løpet av kort tid vil vi stange i et kapasitetstak på 5 mill. tonn. Økt aksellast gjør at vi kan kjøre malmtog med mer last, som igjen gir rom for å øke vår produksjon med 50 prosent. Det er svært viktig for å styrke vår langsiktige konkurransekraft i globale markeder, sier Sletsjøe.

Rana Gruber er svært fornøyd med måten Jernbaneverket har tatt tak i saken og med beslutningen om å anbefale et konsept som har en forventet kostnad på 530 mill. kroner.

– Prosjektet er nødvendig for å styrke Rana Grubers langsiktige konkurransekraft. Samtidig vil også en krevende del av Nordlandsbanen bli fornyet og mer robust for all trafikk, sier han.

 

Milliarder til samfunnet

Jernbaneverkets regnestykker viser at anbefalt investering vil være svært lønnsom for samfunnet ved malmpriser på 60 dollar per tonn eller mer.

Samtidig vil oppgraderingen gi ringvirkninger og nyttebidrag som ikke er med i disse tallene. Det handler om Rana Gruber som et av lokomotivene i norsk mineralnæring, om sysselsetting og inntekter til en hel region, om å gjøre 35 krevende km av Nordlandsbanen mer robust. For Storforshei handler Rana Grubers framtid i stor grad om eksistensen som et livskraftig lokalsamfunn.

– Disse ringvirkningene for samfunnet er vanskelig å sette tall på, men jeg er overbevist om at det utgjør en del milliarder kroner over en førtiårsperiode som er horisonten for slike prosjekter, sier Sletsjøe.

 

God framdrift og fullføre planlegging

For Rana Gruber er det eneste fornuftige at den profesjonelle prosjektorganisasjonen får fullføre planleggingen, i stedet for å bli rigget ned som følge av utsettelser.

–        Vi forventer god framdrift i tråd med Jernbaneverkets planer og at det raskt blir igangsatt detaljplanlegging.

–        Vi vil også ha en god dialog med myndighetene og Jernbaneverket om beslutning og gjennomføring av denne viktige investeringen for Rana, regionen og norsk mineralnæring, avslutter Kjell Sletsjøe.

Jernbaneverkets framdriftsplan

Detaljplan og byggeplan utarbeides i 2015 og 2016. Dersom finansiering av prosjektet kommer på plass i 2015, kan anleggsarbeidene startes i 2017 og fullføres i 2018.

 

Den første av de 40 nye jernbanevognene, som Rana Gruber AS investerer i, ankom i januar 2014 og ble døpt Alfa. Markedssjef Frank Priesemann og innkjøpssjef Alf A. Øverli ser fram til oppgradering av jernbanen for å få full utnyttelse av investeringen.

F.v. markedssjef Frank Priesemann og logistikk- og innkjøpssjef Alf A. Øverli.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:

Alf A. Øverli, logistikk- og infrastruktursjef i Rana Gruber, TLF: 41 55 88 56 Frank Priesemann, markedssjef i Rana Gruber, TLF:    90 78 66 18

 

 

Del Del Del