- Vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Vi kommer til å jobbe tett sammen framover for å sikre transporter som er en avgjørende del av Rana Gruber sin virksomhet, uttalte adm. dir. Arne Fosen i CargoNet AS og adm. dir. Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS ved avtale undertegningen.

Avtale som sikrer nok trekkraft

13 april, 2014 21:34 Del Del Del

Rana Gruber AS og CargoNet AS har inngått avtale om frakt av malm med jernbane fra gruven i Ørtfjell til utskiping fra havnen i Mo i Rana. Dette er med å sikre gruvedriften i årene framover, og åpner for ytterligere vekst i malmproduksjonen. 

Avtalen ble undertegnet 27. mars i Rana Grubers lokaler av adm. dir. Arne Fosen i CargoNet AS og adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

Kontrakten har et omfang på om lag 150 mill. kroner for hele avtaleperioden, avhengig av produksjonsvolumet. Fra 1. september 2014 tar CargoNet over malmkjøringen for Rana Gruber. Avtalen gjelder fram til 31. desember 2019.

 

Klar fra 1/9

– Dette er en stor og viktig avtale for Rana Gruber AS som sikrer bedriften mulighet til å gjøre store satsinger framover. Den sikrer trekkraft for å frakte tyngre vogner, da vi nå vil få lok til å trekke de nye vognene.

Avtalen er et nytt steg i retning av å modernisere malmtransporten, og det er viktig for videre vekst, samtidig som den bedrer muligheten for konkurranse på like vilkår, sa logistikksjef Alf A. Øverli ved Rana Gruber AS ved undertegning av avtalen.

CargoNet vil utføre oppdraget med moderne CD 312 diesellokomotiver. Det foreligger planer for oppgradering av Dunderlandsbanen til 30 tonns aksellast. Dette er nødvendig for videre vekst for Rana Gruber framover, og CargoNet har lokomotiver som har kapasitet til å trekke tyngre tog.

– Denne avtalen vil være en viktig del av vår virksomhet på Nordlandsbanen i årene som kommer. Vi er stolte av at vi igjen skal kjøre tog med malm, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Vi kommer til å jobbe tett sammen, og vi skal levere transporter som er en avgjørende del av Rana Gruber sin virksomhet, uttalte adm. dir. Arne Fosen i CargoNet AS.

Han la vekt på at det er positivt for CargoNet at de igjen skal stå for malmtransporten fro Rana Gruber.

– Vi kan gå rett inn i oppdraget, og vi er klar fra 1. september for å sørge for den leveringskvalitet som omfattes av avtalen, samtidig som vi skal takle utviklingen i fremtiden som bedriften ser for seg, sa adm. dir. Arne Fosen ved CargoNet AS.

Fosen la til at det var en stor glede for ham å få besøke gruva tidligere på dagen.

– Det er spennende å se potensialet som er her, i en slik hjørnesteinsbedrift som Rana Gruber er, sa han.

 

Kvalitet

– Jernbanen er i dag flaskehalsen i vår produksjon. Vi er i ferd med å fase inn nye, moderne malmvogner som kan ta 100 tonn last, og nå får vi på plass moderne lokomotiver som kan dra de nye vognene, også når vi fyller dem helt opp. I tillegg er det viktig for oss å utnytte eksisterende kapasitet optimalt inntil jernbanestrekningen er oppgradert, sa adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

Dunderlandsbanen er strekningen på Nordlandsbanen mellom Ørtfjell og Mo i Rana, hvor malmtrafikken skjer. En oppgradering av strekningen til 30 tonns aksellast er med både i Nasjonal Transportplan og i Jernbaneverkets handlingsprogram. Jernbaneverkets tekniske utredning pågår, og denne ventes ferdig til sommeren.

– Oppgraderingen av jernbanen er helt nødvendig for å gi Rana Gruber mulighet til å konkurrere på like vilkår, i tråd med den nasjonale mineralstrategien. Det ligger verdier i jernmalm for mange milliarder kroner i grunnen i Dunderlandsdalen, og vi må ha infrastruktur som tillater at disse verdiene kan utvinnes og bli til gavn for bedriften, regionen og nasjonen. Vi har opplevd en sterk interesse for saken fra myndighetenes side, og har derfor store forhåpninger om at en avgjørelse kan tas så snart Jernbaneverkets utredning er ferdig, sier Sletsjøe.

– Dette er en krevende leveranse som går hver dag, hele døgnet. Det krever høy oppetid, og vi må da ha det beste utstyret vi har tilgjengelig. Vi får også en god utnytting av de lokene vi har på dieseltrafikken, og for hele aktiviteten på Nordlandsbanen, sa kommersiell direktør Karl Fredrik Karlsen i CargoNet AS.

– Rana Gruber er opptatt av kvalitet i alt vi gjør, både i drift, transport og i forhold til miljø.

Da er vi helt avhengig av å optimalisere jernbanefrakten til enhver tid, som er vår hovedpulsåre i produksjonen, fra gruve til oppredningsverk, sa adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side13_2014

 

Del Del Del