De nye vognene til Rana Gruber AS, produsert av Kiruna Wagon.

Krever 30 tonns aksellast

18 november, 2013 14:38 Del Del Del

LO i Nordland og NHO i Nordland krever at 30 tonns aksellast mellom Ørtfjell og Mo i Rana (Dunderlandsbanen) tas inn i Jernbaneverkets Handlingsprogram for 2014-2023.

I uttalelsen, som er sendt over til Jernbaneverket som høringssvar til Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023, heter det videre:

Det vises til Jernbaneverkets handlingsprogram som er lagt ut til høring. LO i Nordland og NHO i Nordland anser seg å være berørte organisasjoner, da handlingsprogrammet vil ha stor betydning for investeringer og vekst i mineralnæringen i Nordland.

Det vises i Nasjonal Transportplan (kap. 15.8.3) til behovet for oppgradering til 30 tonns aksellast på strekningen Ørtfjell-Mo i Rana. Jernbaneverkets arbeid med dette må tas inn i Handlingsprogrammet for 2014-2023.

Mineralnæringen i Rana sysselsetter om lag 400 årsverk direkte og har stor betydning for samfunnsutviklingen på Helgeland og i Nordland. Det er en nasjonal prioritet å sikre denne næringens muligheter til fortsatt vekst og verdiskapning.

Det er nødvendig å sikre likeverdige konkurransevilkår for å trygge arbeidsplasser og sikre videre vekst. I dag begrenses produksjonen av jernbanens aksellastbegrensning på 24 tonn. En oppgradering til 30 tonns aksellast vil kunne utløse store private investeringer som ved et gitt prisnivå vil gi en økning i mineraleksporten på 1 milliard kroner per år. Ringvirkningene vil være av formidabel betydning for samfunnet. Denne verdiskapningen kommer i sin helhet det norske samfunnet til gode.

Statens ansvar som infrastrukturforvalter innebærer at man må iverksette denne samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringen som er nødvendig for videre utvikling av en strategisk viktig næring for nasjonen.

Uttalelsen er undertegnet av NHO Nordland, ved regionsdirektør Ivar Kristiansen, og LO Nordland, ved distriktssekretær Rita Lekang.

– Vi er svært glad for den støtten som våre regionale hovedorganisasjoner NHO og LO gir til oss i Rana Gruber AS i denne viktige saken for ansatte og bedrift. Vi er takknemlig for det engasjementet de har i denne saken, noe vi mener viser den store betydning oppgradering av Dunderlandsbanen har for videre verdiskapning og for sysselsetting innenfor en viktig mineralbedrift i Nordland, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS. Han håper at den positive støtteuttalelsen fra NHO og LO i Nordland skal bidra, sammen med andre positive uttalelser, til at de får rask oppgradering av denne jernbanestrekningen.

 

Del Del Del