Styreleder Malvin Nilsen (i forgrunn) signerte avtalen for innkjøp av et vognsett med 40 vogner på vegne av Rana Gruber AS. Bak står f.v. Stein-Tore Bogen, Rana Gruber AS, Fredrik Kangas, Kiruna Wagon, Alf A. Øverli, Rana Gruber AS, Thomas Persson og Bengt Bolsöy, begge Kiruna Wagon.

Nye jernbanevogner for 60 mill.

24 June, 2013 16:14 Del Del Del

– Dette er en investering for framtida, og det gir oss jernbanevogner som er bygd med den best tilgjengelige teknologi, både i forhold til effektiv frakt og i forhold til miljø, sier konst. adm. dir. Frank Priesemann i Rana Gruber AS.

Rana Gruber AS har inngått kontrakt med Kiruna Wagon AB om levering av et togsett med i alt 40 nye jernbanevogner. Torsdag ettermiddag, den 23. mai kl. 18.00, undertegnet representanter for partene avtalen i Meyergårdens lokaler i Mo i Rana. For Rana Gruber AS var det styreleder Malvin Nilsen som undertegne avtalen.

Kiruna Wagon har utviklet en ny generasjon av vogner med bunntømming, med betydelig lavere egenvekt enn andre tilsvarende vogner. Dette gir en mer effektiv, energibesparende og miljøvennlig transport. De første vognene leveres høsten 2013. Totalt utgjør dette er en investering på 60 mill. kroner. De nye jernbanevognene erstatter dagens vogner, som er 50 og 30 år gamle.

 

De nye vognene til Rana Gruber AS, produsert av Kiruna Wagon.

De nye vognene til Rana Gruber AS, produsert av Kiruna Wagon.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her:  GSnr3_side52013

Del Del Del