Fra venstre: Steinar Lilleflått fra Plan og utvikling i Jernbaneverket, Kristine Jessen, banesjef Nordlandsbanen i Jern-banevarket, samt konstituert direktør Frank Priesemann og produksjonssjef Stein-Tore Bogen i Rana Gruber AS.

Jernbaneverket besøkte Rana Gruber AS

4 oktober, 2013 9:41 Del Del Del

Jernbaneverket besøkte Rana Gruber AS den 22. august, med banesjef for Nordlandsbanen, Kristine Jessen, samt Steinar Lilleflått fra Plan og Utvikling, og Helge Voldsund i utbyggingsdivisjonen. Her ble det fra både bedrift og Jernbaneverket gitt grundig orientering om behov og planer for utbedring av Dunderlandsbanen, samt at bedriften ga gjestene informasjon om virksomheten i gruve og oppredningsverk. Det ble også tid til besøk i gruve og lossestasjon.

Bildet viser en stopp ved Ranelva, like før Storforshei, der de fikk se jernbane-brua over til knuseren fra 1964.

GSnr5_2013s11

Del Del Del