I mai 2015 ble levering av den siste nye malmvogna, av totalt 40, markert med snorklipping av Kenneth Svendsen fra FrP og Kjell Sletsjøe fra Rana Gruber AS

Klager på vogn-støy

25 februar, 2016 13:34 Del Del Del

Beboere på Skonseng og Gruben har klaget på at de nye vognene til Rana Gruber skaper mer støy og vibrasjon, enn de gamle.

– Vi er litt overrasket over dette, ettersom de nye vognene både er lettere og utstyrt med bedre koblinger enn de gamle, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe.

– Noen har klaget på økt støy og vibrasjoner, mens andre har sagt at det er langt mindre støy enn fra de gamle vognene, sier Sletsjøe.

Rana Gruber har investert 60 mill. kroner i 40 nye jernbanevogner, levert av Kiruna Wagon AB som også har levert samme vogntype til Ofotbanen. Den siste vognen ble levert og tatt i bruk i mai i fjor.

All malmtransport skjer nå med de nye vognene, som kjøres med  svært lav kapasitetsutnyttelse. Full kapasitet kan først utnyttes når den 35 kilometer lange strekningen på Nordlandsbanen mellom Gullsmedvik og Ørtfjellet er forsterket, slik at banen tåler vogner med 30 tonns akseltrykk. I dag tåler banen bare et akseltrykk på 24 tonn.

Opprustingen av denne strekningen er beregnet å koste 530 millioner kroner, hvorav Rana Grubers andel vil ligge på rundt 60 mill. kroner.

Det er foreløpige ikke avklart når arbeidet med å ruste opp Dunderlandsbanen vil starte. Så snart ny jernbane er på plass, kan Rana Gruber øke produksjonen med 50 prosent.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s9 GuleSider_1_2016_s10 GuleSider_1_2016_s11

Del Del Del