Tag Archive: Ørtfjellet

  • 25 februar, 2016

    Beboere på Skonseng og Gruben har klaget på at de nye vognene til Rana Gruber skaper mer støy og vibrasjon, enn de gamle.