Detaljplanlegging av Dunderlandsbanen

28 mai, 2015 15:19 Del Del Del

Det er nå snart to år siden arbeidet startet for å få aksept for opprusting av Dunderlandsbanen, – jernbanen fra jernmalmgruvene til Rana Gruber AS i Dunderlandsdalen og ned til oppredningsverket i Vika. Neste skritt nå er detaljplanlegging av denne oppgraderingen.

Jernbaneverket var nylig ferdig med Teknisk hovedplan. Den kom i midten av februar, og planen ble presentert i Rana i et møte der Jernbaneverket deltok. For Rana Gruber vil oppgradering til 30 tonn aksellast gi rom for å øke produksjonen med 50 prosent. Med dagens meget lave jernmalmpriser på verdensmarkedet, noe som ser ut til å vare i lang tid framover, er dette prosjektet svært viktig for Rana Gruber AS – et av lokomotivene i norsk mineralnæring, og for næringsliv og sysselsetting i hele regionen.

– Teknisk hovedplan sier i grove trekk hva som skal gjøres for opprusting av jernbanen, både generelt og spesifikt for opprusting til 30 tonns aksellast, forteller Alf A. Øverli i Rana Gruber AS.

 

Tverrpolitisk støtte

Jernbaneverket har lagt fram fire alternativer, der de har anbefalt ett av disse. De har også uttalt hva de forventer av kostnad ved en slik utbygging.

Nå pågår det et arbeid for å finne løsninger for den videre prosessen.

– Neste trinn i planleggingsprosessen er detaljplanlegging, som vi håper at Jernbaneverket kan få lov til å påbegynne så snart som mulig, sier Øverli.

Samferdselsdepartementet vurderer nå om detaljplanlegging skal igangsettes og når dette arbeidet skal starte.

– Vi har fått mye tverrpolitisk støtte i denne saken, både fra Nordlandsbenken på Stortinget, fra politikere på fylkestinget og fra lokalt politisk miljø, forteller Alf A. Øverli. Han legger til at de er glad for de mange som har vist et positivt engasjement, både politikere, fra næringsorganisasjoner og fagforeninger.

Malmvogner-Vikaskj_0699_xs

 

20 millioner

Nå er det behov for at det bevilges om lag 20 mill. kroner til detaljplanlegging.

– Vi håper dette kan komme snarest, og gjerne i Revidert nasjonalbudsjett, som snart skal legges fram for Stortinget, sier han.

Jernbaneverket har fått store planleggingsmidler fra Stortinget. Det er samtidig store oppgaver som skal løses, blant annet med utvidelse av jernbanen på det sentrale Østlandet.

– Med et tydelig politisk trykk for detaljplanlegging av Dunderlandsbanens oppgradering vil noe skje. Det håper vi på, sier Øverli.

Han legger til at framdriften i denne saken har gått bra til nå, takket være et stort engasjement fra mange.

For oss gjelder det å fortsette arbeidet, like iherdig som tidligere. Det at Dunderlandsbanen settes i moderne stand og vi kan fylle vognene med malm, vil bidra til at bedriften og arbeidsplassene er sikret for årene som kommer, avslutter Alf A. Øverli, logistikk- og infrastruktursjef ved Rana Gruber AS.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side7

Del Del Del