Inger-Lise Pettersen, seksjonsleder ved opplæringsavdelingen i Nordland fylkeskommunen, ble imponert over hvordan Glencore, Rana Gruber og Celsa jobber med fagopplæring og lærlinger i sine virksomheter.

Får toppkarakter hos utdanningsavdelingen

20 desember, 2015 10:11 Del Del Del

Dersom flere følger i fotsporene til industribedrifter i Rana, kan man komme vesentlig nærmere målet om å få flere til å fullføre videre-gående skole.

Dette er noe av konklusjonen utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune har trukket, etter at de i høst besøkte industriparken. I Glencore Manganese Norways  lokaler ble de orientert om hvordan Celsa Armeringsstål AS, Rana Gruber AS og Glencore Manganese Norway AS organiserer fagopplæring i sine bedrifter. Opplæringskontoret for Nord-Helgeland informerte om deres rolle i arbeidet, og utdanningsavdelingens rundt 50 representanter fikk også møte lærlinger fra de tre industribedriftene som fortalte om deres hverdag.

– Det var imponerende å høre hvordan bedriftene arbeidet målrettet og kvalitetsbevisst med både   rekruttering og opplæring av ungdom. Lærlingene fortalte overbevisende om høy kvalitet i opplæringen, sier seksjonsleder ved utdanningsavdelingen, Inger-Lise Pettersen, som roser bedriftene for at de legger til rette for en fagopplæring som utfordrer elevene positivt.

– Lærlingene vi fikk møte fortalte overbevisende om høy kvalitet i opplæringen. Under kyndig ledelse av instruktører måtte de ta tidlig ansvar i opplæringen. Mange og interessante oppgaver gjorde at de så flere muligheter innen industrien. Gledelig var det også å se at det var flere jenter som hadde valgt å satse mer utradisjonelt, og som gjerne oppfordret flere jenter til å tenke nye og andre yrkesvalg, sier Pettersen, som sammen med resten av utdanningsavdelingen fikk beskjed fra bedriftene om at et langsiktig perspektiv med hensyn til rekruttering til industrien i Rana, uavhengig av ulike konjunktursvingninger, er meget viktig.

– Bedriftene fremsto som mønsterbedrifter som vi gjerne skulle hatt flere av. Det mangler fortsatt læreplasser i flere fag både i Rana og regionen rundt, eksempelvis automatiseringsfaget og industrimekaniker. Hadde flere virksomheter tatt samme ansvar, hadde målet om økt gjennomføring i videregående opplæring vært nærmere, mener Inger-Lise Pettersen.

– Vår oppfordring og ønske er derfor at flere gjør som Glencore, Celsa og Rana Gruber. Inntak av lærlinger, god opplæring og konstruktivt samarbeid med Polarsirkelen videregående skole bidrar til utdanning av framtidens fagarbeidere. Vi trenger dem, ikke bare på Helgeland, men i hele fylket, sier Pettersen.

 

Les også:

Lærlingeordningen er selve grunnsteinen

https://www.mip.no/2015/laerlingeordningen-er-selve-grunnsteinen/

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s8

GSnr7_2015s9

Del Del Del