Tag Archive: Opplæringskontoret

  • 20 desember, 2015

    Norsk industris største konkurranse-fortrinn er kompetanse. Her er lærlingeordningen et av de aller viktigste komponentene.
  • 20 desember, 2015

    Dersom flere følger i fotsporene til industribedrifter i Rana, kan man komme vesentlig nærmere målet om å få flere til å fullføre videre-gående skole.
  • 9 oktober, 2015

    Lærling ved iTet AS, Lasse Heia, er i Nederland for å tilegne seg erfaring han og iTet kan dra nytte av.Lærling ved iTet AS, Lasse Heia, er i Nederland for å tilegne seg erfaring han og iTet kan dra nytte av. Da lærling Lasse Heia ved iTet AS fikk mulighet til å reise til Appeldoorn i Nederland, nølte han ikke med å takke ja.