Tag Archive: Fagopplæring

  • 20 desember, 2015

    Norsk industris største konkurranse-fortrinn er kompetanse. Her er lærlingeordningen et av de aller viktigste komponentene.
  • 20 desember, 2015

    Dersom flere følger i fotsporene til industribedrifter i Rana, kan man komme vesentlig nærmere målet om å få flere til å fullføre videre-gående skole.
  • 14 april, 2014

    – Vi satser målbevisst på å heve fagkompetansen hos operatørene våre. Dette skjer både gjennom å øke antall lærlinger, styrke lærlingeoppfølgingen vår, og gjennom å legge til rette for at ansatte uten fagopplæring tar fagbrev, sier HR-sjef Hilde Høgseth ved Glencore Manganese Norway AS.