- Å være med i industrivernet gjør at jeg lærer mye om brannvern. Vi lærer også mye om førstehjelp, noe som er nyttig å kunne i mange sammenhenger, sier Linda Thynes ved Glencore Manganese Norway AS.

Offensiv satsing mot fagbrev

14 april, 2014 21:42 Del Del Del

– Vi satser målbevisst på å heve fagkompetansen hos operatørene våre. Dette skjer både gjennom å øke antall lærlinger, styrke lærlingeoppfølgingen vår, og gjennom å legge til rette for at ansatte uten fagopplæring tar fagbrev.

Dette sier HR-sjef Hilde Høgseth ved Glencore Manganese Norway AS.

Bedriften har i år seks lærlinger, og i tillegg har de seks ansatte operatører som tar utdanning ved siden av jobben og som fører til at de får fagbrev innenfor kjemi-prosessfaget. Dette betyr at hele tolv av de 83 ansatte er i et opplegg for å ta fagbrev for tiden.

– Dette er noe som vi får positiv tilbakemelding på fra Glencorekonsernet. De er svært fornøyd med satsingen vi gjør, sier hun.

For tiden er bedriften midt inne i prosessen med rekruttering av nye lærlinger. De har satt seg som mål innen få år å ha to lærlinger på hvert skift, i alt ti lærlinger til enhver tid.

Nylig la de ut utlysing for å ta inn nye lærlinger.

 

Langsiktig satsing

Ved Elkem Rana var det i sin tid lærlinger. Da RDMN/Vale tok over gikk det mange år før de satset på å ta inn lærlinger. Antall ansatte ved Elkem Rana var i tillegg dobbelt så mange som dagens bemanning, og dermed var det ikke så stort behov for nyrekruttering da RDMN tok over.

I 2011 ble den første lærlingen engasjert ved Vale Manganese Norway AS. Dette var Runar Holdal Elvebakk, innenfor kjemi-/preosessfaget. Han tok sitt fagbrev i 2013, og samme høst ble han fast ansatt i bedriften. (Se reportasje med Runar Holdal Elvebakk i MIP Magasinet 2014.)

– Dette er en strategisk satsing samtidig som det er et samfunnsmessig ansvar vi tar som bedrift, sier Hilde Høgseth.

Hun forteller at bedriften trenger fagarbeidere, og at de tidligere rekrutterte nye ansatte via vikarer og tilkallingsvikarer som bedriften har.

– Nå satser vi på rekruttering via lærlinger, sier hun.

En viktig årsak til denne satsingen er at bedriften etter hvert fikk en høy gjennomsnittsalder, på over 50 år.

– Nå er den på vei nedover. Det har vært en del endring av personell både i administrasjonen og i produksjonen.

Vi hadde mange medarbeidere som fortsatte etter omstillingen ved Norsk Jernverk AS etter 1989, gjennom Elkem Rana og til RDMN/Vale. Mange av disse nærmer seg nå pensjonsalderen, og vi har behov for å rekruttere nye medarbeidere, sier Høgseth.

Av dagens seks lærlinger kommer to fra Sør-Helgeland. Av de 83 fast ansatte ved Glencore Manganese Norway i dag er det sju kvinner. Fire av disse er operatører, og i tillegg har de en kvinnelig lærling. Bedriften har de siste årene hatt en aktiv holdning til å rekruttere unge, dyktige medarbeidere, også kvinner.

 

Solid faglig ballast

De som tar utdanning i dag blir svært godt skolert med to år skole og så to år som lærlinger ute i bedriften. De gjennomgår et bredt fagfelt og de får variert og god bredde på læretida si ved Glencore Manganese Norway. De deltar gjennom de to årene som lærling i alle ledd i produksjonsprosessen, både i smelteverket og i sinterverket, de er på vannrensing, i råmateriallageret og på kontrollrom. De får også opplæring som kranførere.

– De får en meget god innføring i produksjonen. Dermed får vi dyktige fagfolk ut gjennom fagbrevet, og de kan da gå inn også i andre jobber.

De som har fått fagbrevet er dyktige også til å lære fra seg kunnskap til nye lærlinger, da de har fått kunnskap om bedrift og arbeidsprosesser godt under huden, forteller Hilde Høgseth.

Hun sier at lærlingene og de nye fagarbeiderne blir tatt godt vare på ute på skiftene. Lærlingene gir også tilbakemelding om at de trives svært godt, og de fast ansatte trives også med å ha lærlinger sammen med seg.

– Det er derfor en vinn-vinn-situasjon for oss å ha lærlinger i bedriften.

Jeg vil si at alle lærlingene vi har inne er meget dyktige! sier Hilde Høgseth.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side11_2014

Del Del Del