Styreleder Gunnar Moe i LNS Greenland finner rubiner i veikantenpå tur til gruva. Det er enorme forekomster i området.

Nærmer seg oppstart

26 november, 2015 9:21 Del Del Del

Arbeidet med å etablere ei helt ny gruve på Grønland startet våren 2014. Siden da har folkene fra LNS etablert en komplett infrastruktur sånn at gruvedriften kan starte en prøveproduksjon i disse dager.

LNS, Rana Gruber og LNS Spitsbergen kjøpte et selskap på Grønland tilbake i 2011. Selskapet het Greenland Mining Services.  I dag er dette et fullverdig selskap i LNS-konsernet og har skiftet navn til LNS Greenland. Selskapet skal drifte verdens største rubingruve på nettopp Grønland.

– Etter en periode på snart ett og et halvt år nærmer en seg nå ferdigstillelse av hele prosjektet og det jobbes nå med å forberede seg på første uttak av malm, samtidig som arbeidet med å sluttføre byggingen av prosessbygget er i sin mest intense fase, forteller styreleder i LNS Greenland (LNSG), Gunnar Moe.

I ukene fram mot jul skal det hentes ut malm som skal til for å forsyne oppredningsverket med malm i den første fasen.

Oppredningsverket forventes å være ferdig installert og testkjørt innen mars.

Dette betyr at det ikke vil være full produksjon før det nærmer seg våren, noe som hele tiden har vært planen. Da vil både malmuttak og produksjon av rubiner ha et betydelig større tempo enn tilfellet vil være i vinter.

– Vanskelige klimatiske forhold, først og fremst som et resultat av en meget tøff vinter på Grønland, gjorde at prosjektet ble noe forsinket og dermed også dyrere. Dette har gitt oss noen utfordringer i høst, både når det gjelder finansiering og tempo. I hele fjor vinter bodde anleggsfolket i telt i temperaturer ned mot 40 kuldegrader, med store snømengder og ekstreme vindforhold. På Grønland sier man at det var den verste vinteren på 50 år. Men ingen klaget av den grunn.

Nå begynner det å nærme seg en oppstart, noe som alltid er spennende, sier han.

Gruveanlegget under oppføring.

Gruveanlegget under oppføring.

Eneste aktive mineralvirksomheten på Grønland

Det å starte opp en helt ny virksomhet på Grønland, med krevende kommunikasjonsforhold, er til tider utfordrende. Det er for eksempel ikke så enkelt å få tak i deler og/eller kompetanse så hurtig som en skulle ønske.

– Det tar seks timer med hurtiggående båt eller en time med helikopter fra hovedstaden Nuuk, der det meste av det du trenger kan skaffes. Av og til må en helt til Danmark eller Norge for å hente ting en trenger, og det tar tid, sier Moe.

Når gruva kommer i drift vil det være den eneste aktive mineralvirksomheten på Grønland, noe som gjør at LNSG opplever mye oppmerksomhet.

– Når vi kommer i drift vil det være en milepæl. Det samme vil det være når første leveranse av rubiner legges ut i markedet. Det siste er det folkene i TNG som tar seg av. Den markedsmessige kompetansen og kontakten er det kanadierne som besitter. Folkene fra LNS og Rana Gruber tilfører først og fremst anleggs- og gruvekompetanse, forteller Moe og fortsetter:

– Kombinasjonen LNS og TNG er meget god, og jeg tror dette fort kan vise seg å bli en modell også i andre gruveprosjekt som vurderes etablert. Men den meget vanskelige finansielle situasjonen i mineralnæringen gjør nok at det neppe blir igangsatt mange nye prosjekt de nærmeste årene.

Når det skjer, så ønsker selvfølgelig LNSG å være en leverandør av tjenester til disse.

Vi er og skal være et prosjektdrevet selskap som bemanner opp hvert enkelt prosjekt og har minimalt med overheadkost. På den måten sikrer vi oss at hvert enkelt prosjekt skal gå med overskudd.

Rubinforekomsten i Aappallutoq anses å være verdens rikeste. Det planlagte uttaket av malm gir denne gruven en levetid på ni år, men vi tror det finnes mer, sier Moe.

 

Skaper mange arbeidsplasser

– Vi er også spesielt fornøyd med at vi har skapt arbeidsplasser på Grønland, og at vi viser Grønlandske myndigheter at våre investeringer har store ringvirkninger, både i form av arbeidsplasser og oppmerksomhet. Over 90 prosent av de ansatte er grønlendere, og det betyr at vi gradvis vil øke gruvekompetansen på Grønland, noe som er et mål i seg selv for oss.

Planavdelingen i Rana Gruber har ansvaret for planleggingen og driften av selve dagbruddet, noe som er helt nødvendig for at dette skal skje på en miljømessig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Når vi er i full drift skal gruven driftes som om vi var miljøsertifisert etter 14001-standard, og i løpet av 2016 skal vi også være sertifisert etter den samme standard, sier han.

Gunnar Moe understreker at moderne gruvedrift MÅ være miljøvennlig.

– Den vil ikke være bærekraftig uten at så er tilfelle. LNS vil bidra betydelig osgå på KHMS i tida som kommer.

Vi tror på et godt samarbeid mellom Norge, Grønland og Danmark, blant annet gjennom dette prosjektet, i årene som kommer, avslutter Gunnar Moe.

 

 

Fakta

True North Gems (TNG) er et kanadisk børsnotert selskap. Dette selskapet eier LNS i dag ca 10 prosent av aksjene i. True North Gems Greenland (TNGG) har rettighetene til å hente ut rubiner fra Aapaaluttoqgruven som ligger på sørvestkysten av Grønland, og som nå LNS snart er ferdig med å etablere.

TNGG eies av LNSG (27 %), Greenland Venture og TNG.

LNS eier et selskap på Grønland som heter LNS Greenland (LNSG). Greenland Venture har en mindre eierpost i LNSG.

LNS står bak investeringene i all infrastruktur og bygningsmasse i rubingruva.

LNSG har utført arbeidet med å etablere infrastruktur (kai, veier, helikopterlandingsplass, camp til 60 personer med diverse servicebygninger, verkstedsbygg og prosessbygg). Investeringene i infrastruktur beløper seg til godt over 100 mill. danske kroner.

LNS har totalt sett investert betydelige midler i infrastruktur og aksjer i de to selskapene TNG og TNGG.

Gunnar Moe, utviklingsdirektør i LNS, er arbeidende styreformann i LNSG. Magnus Kibsgaard (Økonomisjef i Rana Gruber AS) og Frode Nilsen (adm. dir. i LNS) sitter begge i styrene i både LNSG og TNGG. LNS, LNSG, TNG og TNGG er i et tett samarbeid.

 

Last ned eller les artikkelen i pdf-format:

 GSnr6_2015-4-5

 

 

 

Del Del Del