Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen leverte en meget velkommen gave til Rana Gruber AS og de ansatte, med oppstarten av detaljplanleggingen. I retur fikk statsministeren rubiner og safirer, riktignok i verdiløs pulverform, mens samferdselsministeren fikk miniatyrdumper. Fra venstre: Adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber, statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og KHMS-sjef Nancy Stien Schreiner i Rana Gruber AS.

Ny milepæl nådd for Dunderlandsbanen

3 september, 2015 12:46 Del Del Del

Regjeringen gir Jernbaneverket kjøreordre for å starte detaljplanleggingen for oppgradering av Dunderlandsdalen. Dette skal være ferdig sommeren 2016, og dette skjer på Statens regning.

Dette kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fortelle da statsminister Erna Solberg og Solvik-Olsen holdt pressekonferanse foran ansatte ved Rana Gruber AS og gjester fra politikk og næringsliv.

Solvik-Olsen karakteriserte oppgraderingen av Dunderlandsbanen som et generasjonsprosjekt, da det er en langsiktig satsing på infrastruktur. Oppgraderingen betyr at akseltrykket kan øke fra 24 tonn til 30 tonn for malmtransporten på Dunderlandsbanen, noe som gjør at Rana Gruber AS kan øke sin produksjon med 50 prosent.  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa at de har sett på hva det er industrien har behov for i Nordland og Rana, og at da pekte dette prosjektet seg som et svært godt prosjekt.

-Oppgraderingen av Dunderlandsbanen er et generasjonsprosjekt, da det er en langsiktig satsing på infrastruktur, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Oppgraderingen av Dunderlandsbanen er et generasjonsprosjekt, da det er en langsiktig satsing på infrastruktur, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Liker navnet Dunderlandsbanen

– Dunderlandsbanen har et fantastisk morsomt navn, og er fantastisk viktig for den industrien som ligger her, sa Solvik-Olsen.  Også statsminister Erna Solberg kommenterte navnet, som tydelig har skapt et positivt bilde for hennes regjering. Når detaljplanleggingen er ferdig vil det være Samferdselsdepartementet som så skal vurdere den videre framdrift for gjennomføring av oppgraderingen.   Solvik-Olsen sa at en oppgradering kan øke lønnsomheten i gruva i framtiden, og derfor vil jernbanen, som i dag utgjør den store flaskehalsen for videre vekst i bedriften, ha svært stor betydning.

– Dette er viktig også for Nordlandsbanen. Nå sørger vi for at Nordlandsbanen blir mer pålitelig, og den blir en enda viktigere transportåre for hele Nord-Norge. Det er store muligheter i landsdelen, og det er viktig at vi kan sikre og øke verdiskapning og sysselsetting gjennom sikker infrastruktur. Samferdsel er viktig for videre utvikling, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren sa også at de vil være i nær dialog med Rana Gruber AS om framdriften i prosjektet. De vil også drøfte finansieringsmodell for utbyggingen med bedriften mens detaljplanleggingen pågår.

 

Del Del Del