- Disse produktene leverer vi ut i verden hvor det brukes av våre kunder i stålkonstruksjoner, i skip, i biler, i jernbaneskinner, i maling, på kredittkort og til rensing av drikkevann og avløpsvann i nær sagt alle land i Europa.

Dunderlandsbanen i Statsbudsjettet

7 oktober, 2015 15:01 Del Del Del

Dunderlandsbanen er med i regjeringens framlegg til Statsbudsjett, under kapittel «Nordområdene» i Samferdselsdepartementets budsjettforslag. Her står det:

«Samferdselsdepartementet har bede Jernbaneverket starte detaljplanlegging for å oppgradere Nordlandsbanen mellom Gullsmedvik og Ørtfjell (Dunderlandsbanen) frå 24 til 30 tonn aksellast.

Det skal forhandlast med Rana Gruber AS om kostnadsdelinga mellom staten og selskapet.

Når detaljplanen er ferdig, vil Samferdselsdepartementet vurdere om og når det er riktig å gjennomføre

prosjektet.»

Omtalen er omtrent som ventet, og i tråd med oppdragsbrevet, som er mer detaljert enn den knappe budsjett teksten. Det er også i samsvar med det samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga som løfte under pressekonferansen 2. september, da bedriften fikk besøk av statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Se:

https://www.regjeringen.no/contentassets/3afa353f71a0411699b6bef66164b372/dunderlandsbanen_brev_detaljplanlegging.pdf

 

 

Del Del Del