Grundige kontroller og vedlikehold både utenfor og inni gassklokka har pågått i rundt to måneder.
Grundige kontroller og vedlikehold både utenfor og inni gassklokka har pågått i rundt to måneder.

Gassklokka under lupen

3 mars, 2020 15:50 Del Del Del

Gassklokka i Mo Industripark er for mange et kjent syn oppå haugen på industritomta. Konstruksjonen fra 50-tallet har de siste to månedene blitt nøye kontrollert og er nå klar for mange års videre drift.

 

Grundige kontroller
Gassklokka ble bygget under etableringen av Norsk Jernverk og ble tatt i bruk for 65 år siden for mellomlagring og trykkregulering i distribusjonsnettet for CO-gass fra råjernverket. Gjennom årenes løp har den fortsatt å ha denne oppgaven selv om råjernverket for lengst er nedlagt. I dag er det Ferroglobe Mangan Norge som har karbonmonoksid, eller CO-gass som et biprodukt i sin manganproduksjon, som stadig forsyner klokka med gass.

CO-gassen distribueres fra klokka videre til andre bedrifter i parken, som bruker gassen som energikilde i sine prosesser. Grunnet en lengre varslet stans på verket til Ferroglobe siden høsten 2019, har klokka vært tømt for gass og vannlåsene for vann. Dette muliggjør grundigere kontroller og enklere vedlikehold av hele konstruksjonen, spesielt innvendig. De siste to månedene har MIP Energi derfor foretatt et omfattende vedlikeholdsarbeid både i og utenfor gassklokka.

 

Eget verneutstyr er nødvendig før man tar seg inn i gassklokka. André Nyjordet i MIP Energi (t.h.) og Momek er klare.

Eget verneutstyr er nødvendig før man tar seg inn i gassklokka. André Nyjordet i MIP Energi (t.h.) og Momek er klare.

 

Stor operasjon
Gassklokka er en teleskopisk gasstank som består av tre sylinderseksjoner hvor hver seksjon har en diameter på 50 meter. Den kan bli hele 30 meter høy når den er full-lagret med karbonmonoksid, noe den også var senest høsten 2019.
– Mellom hver seksjon er det vannlås som bidrar til å holde gassklokka tett. Som forberedelse til den varslede stansen hos Ferroglobe ønsket vi å kunne opprettholde gassleveranse lengst mulig etter produksjonsstansen. Det medførte at gassklokka ble maksimalt oppfylt i god tid før stans hos Ferroglobe. Slik ble det tilrettelagt for at aktører med CO-baserte prosesser kunne gjennomføre en mest mulig sømløs overgang til alternative energikilder, forklarer avdelingsleder ved MIP Energi, Eilif Nermark.

 

Sikkerhet er i fokus da de tok seg inn i gassklokka.

Sikkerhet er i fokus når man tar seg inn i gassklokka.

 

En full gassklokke over tid avslørte imidlertid et utbedringsbehov.
– Det spesielle i denne sammenhengen var at gassklokka sto full med CO-gass over en lengere periode enn normalt. Dermed ble noen mindre sprekker i vannlås eksponert på en slik måte at noe gass lekket ut på et tidspunkt i høst. Dette fikk vi imidlertid raskt kontroll over. Hele konstruksjonen er nå kontrollert og slitesjepunkter på vannlås, styreruller og styreskinner er utbedret, forteller Nermark.

Ekstra sikkerhetstiltak ble også foretatt i forbindelse med at gassklokka for tiden er tom.
– Den øverste teleskopseksjonen utsettes normalt for de største belastningene da denne under drift skal løfte de øvrige seksjonene. For å øke sikkerheten ble derfor bærekonstruksjonen i denne seksjonen forsterket med nye kraftigere stålplater, påpeker avdelingslederen.

 

Grundig vedlikeholdsarbeid blir gjennomført.

Grundig vedlikeholdsarbeid blir gjennomført.

Sikkerhet i fokus
Sist noen var inne i gassklokka var i 2016. Derfor var det nødvendig med en oppfrisking av sikkerhetsrutinene for samtlige som jobber på prosjektet.
– Vi må tenke sikkerhet fra start til slutt. Før vi gikk inn hadde vi en felles samling med alle deltakerne. De første som entret gassklokken gikk ned via et 12 meter langt rør før de tok seg innover. Senere tømte vi klokka for vann noe som gjorde det enklere å komme seg inn. Riktig verneutstyr, lyssetting og bruk av gassmåleutstyr er også selvsagt helt sentralt for alle som jobber med prosjektet, forklarer driftsingeniør i MIP Energi, Trond Olsen.

 

I god stand
Selv om gassklokka har gjort jobben i over et halvt århundre, kan Nermark konstatere at den er i god stand.
– Som alt utstyr som er i kontinuerlig bruk, er det nødvendig med noe vedlikehold fra tid til annen. MIP Energi planlegger- og tilstreber størst mulig grad av drift og vedlikehold av sine anlegg med egne ressurser. Dette for at personell som sørger for døgnkontinuerlige driftsovervåking av anleggene også skal ha tilstrekkelig detaljkunnskap til å foreta riktige beslutninger under drift, samtidig som den enkelte får mere varierte utfordringer, forteller Nermark.

Lokaliseringen i Mo Industripark kommer også godt med.
– For oppgaver som krever spesiell kompetanse benytter vi oss av tjenestetilbudet i parken, og i dette vedlikeholdsoppdraget har Momek vært en viktig støttespiller, avslutter avdelingslederen.

Den innvendige vedlikeholdsjobben på gassklokka ble ferdigstilt tidlig i mars.

 

 

Fakta 

  • MIP Energi har blant annet hovedansvaret for vann-/avløp og gassdistribusjonen i Mo Industripark.
  • Det er 12 kilometer med gassrør i parken.
  • MIP Energi har 3 ingeniører og 10 operatører som dekker fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon. Operatørene sørger for at driften er bemannet 24/7 hele året.
  • Teleskopiske gasstanker ble oppfunnet i 1824, og det første eksemplaret ble bygget i Leeds, England.
Del Del Del