Bildet er fra den regionale finalen i 2014, ved Campus Helgeland.

Gjenvinning er årets tema

14 juli, 2015 9:06 Del Del Del

– I år handler FIRST LEGO League om hvordan vi skal løse utfordringen med søppel i framtida. Deltakerne skal utforske avfallets fascinerende verden og finne de smarteste løsningene for avfallshåndtering.

Dette sier prosjektleder Dag-Arild Berg. Han mener årets tema er hyperaktuelt i Rana, i og med at Mo Industripark har mange bedrifter som har et sterkt fokus på gjenvinning, og som har målsetting om å være verdensledende innenfor miljø og gjenvinning.

– Det gjelder ikke minst Celsa Armeringsstål AS som hvert år lager nytt armeringsstål av 800.000 tonn med skrapjern fra hele Skandinavia. Sammen med Glencore Manganese Norway AS satser de også stort på nye konkrete prosjekter i år for stor energigjenvinning, sier Berg. Prosjektgruppa for  FIRST LEGO League vil i år være behjelpelig med å knytte kontakt mellom lagene og bedrifter som kan bidra med inspirasjon og fakta for årets tema.

– Kanskje finner lagene en problemstilling de kan undersøke nærmere fra det virkelige liv i lokalt næringsliv, som de kan få hjelp til å løse? Sier Dag-Arild Berg.

 

MIP AS er samarbeidspartner

Mo Industripark AS (MIP AS) er samarbeidspartner for FIRST LEGO League (FFL), både for den regionale finalen og for den skandinaviske finalen. Informasjonssjef Ivar Hartviksen i Mo Industripark AS sier de ønsker å bidra til et vellykket arrangement for FIRST LEGO League nettopp fordi arrangementet kombinerer mange disipliner for deltakerne knyttet til realfag og samfunnsforståelse. Når årets tema er gjenvinning så passer det meget godt med den sterke innsatsen som man nå legger ned i arbeidet med gjenvinning i industrien i Rana.

– De tiltakene som bedriftene i Mo Industripark har gjennomført de siste ti-femten årene for  økt gjenvinning og lavere utslipp har ofte gitt en kombinasjon av positive virkninger. Det har gitt reduksjon i forurensing til luft og vann, med blant annet reduksjon av utslipp av NOx, CO2, tungmetaller og støvnedfall, og dette har betydning både globalt og lokalt. Samtidig har det ført til gjenvinning og mindre bruk av energi. I et større perspektiv er kanskje den betydelige energigjenvinningen i Mo Industripark det viktigste som er oppnådd, sier informasjonssjef Ivar Hartviksen i Mo Industripark AS. Han legger til at de gjerne vil bidra med skolebesøk, bedriftsbesøk og materiell til lag som ønsker å delta i årets FIRST LEGO League-arrangement.

Fra den regionale finalen for FLL i 2014, ved Campus Helgeland.

Fra den regionale finalen for FLL i 2014, ved Campus Helgeland.

Meyergården Spektrum

I år er påmeldingsfristen for lag som vil være med i FIRST LEGO League satt til 1. September. Offentliggjøring av årets oppgave skjer lørdag 12. september og lørdag 7. november blir det regional finale i Meyergården Spektrum.

-Vi flytter altså turneringen fra Campus Helgeland, og det gjør vi for å teste ut arenaen der det også skal arrangeres skandinavisk finale med 52 lag lørdag 28. november i år, sier Dag-Arild Berg. Han forteller at de i den lokale arrangementskomiteen også i år tilbyr gratis kurs til lagene som melder seg på. I utgangspunktet vil kursene ta opp EV3, den nyeste versjonen av roboten som kan benyttes i konkurransen. Etter avtale vil det likevel være mulig å få kurs med NXT, den forrige generasjonen av roboten, forteller Dag-Arild Berg.

Han er ansatt ved Høgskolen i Nesna, som er eier av den regionale FLL-turneringen. Berg forteller at de som har spørsmål knyttet til turneringen kan ta kontakt, slik at de lettere kan få god informasjon om hvordan de kan organisere arbeidet fram mot den regionale finalen, samt få tilgang til erfaring fra lag som tidligere har deltatt. I konkurransen er det flere momenter som i sum gir poengsum til lagene. Det omfatter programmering og kjøring av roboter, laget av legoklosser, samt en forskningsoppgave som laget skal gjennomføre og så presentere. I tillegg til skal laget markedsføre aktivitetene sine og profilere seg, samt sørge for inntekter til aktivitetene laget skal gjennomføre i både lokal finale og – for de som vinner denne – i den skandinaviske finalen. Støttefunksjonene for laget har også stor betydning for det endelige resultatet for lagets innsats i konkurransen.

 

Les artikkelen i PDF-format:

GSnr4_2015_s3

 

Del Del Del