- Vi har tradisjon på å kunne snu oss fort i Rana. Jeg er sikker på at vi skal få det til! sier adm. dir. Bjørn Bjørkmo i Mo Industripark AS. Her sammen med (f.v.) Martyn Wilmott, Vivian Lorentzen og Rik Nugteren i Wasco.

Gledelig etablering

26 mars, 2013 11:46 Del Del Del

– Denne etableringen er svært gledelig, og vi ønsker Wasco Coating velkommen til Mo Industripark.

Vi hadde ikke drømt om at svaret på vår offshoresatsing skulle komme fra Malaysia, sier adm. dir. Bjørn Bjørkmo i Mo Industripark AS.

Han har merket seg at Statoil brukte begrepet produksjonsbase i sin pressemelding da Wasco fikk tildelt oppdraget.

– Det er noe vi setter pris på, da det profilerer oss i en større sammenheng mot offshorenæringen, sier han.

Wasco har nå overtatt nesten  all ledig kapasitet i Mo Industripark av større arealer. Dette gjelder sentraltomta, der det tidligere var lagerplass med terminalkraner. I tillegg disponerer de et større område på Rana Industriterminal.

Tonnasjen som skal håndteres over kai ved Rana Industriterminal tilsvarer hele tonnasjen som forsvant da Ruukki Profiler AS la ned sin virksomhet, og derved er dette et meget godt tilskudd til aktiviteten ved industriterminalen.

– Siden Mo Industripark er en form for et stort spleiselag, i forhold til vesentlig infrastruktur, så betyr etableringen til Wasco at alle virksomheter på lengre sikt har fordel av denne etableringen, sier Bjørkmo.

Mo Industripark AS skal bistå Wasco med både lagerarealer, produksjonslokaler, strøm, vann og andre tjenester. I tillegg vil flere underleverandører få ordrer fra Wasco. Det er mange hundre tusen tonn som skal flyttes på.

Signaleffekten vil også være svært stor og viktig. Dette setter oss fysisk på offshorekartet, med blant annet daglige supplyskip inn og ut Ranfjorden  sommeren 2015, sier Bjørn Bjørkmo.

Han forteller også at denne etableringen sees på i et tiårsperspektiv, og det allerede jobbes med kontrakter som tar høyde for det.

– Det er et svært tett program framover, og vi er avhengig av at mange faktorer faller på plass for å lykkes. Samtidig har vi tradisjon på å kunne snu oss fort i Rana. Derfor er jeg sikker på at vi skal få dette til! avslutter adm. dir. Bjørn Bjørkmo i Mo Industripark AS.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_3_2013

Del Del Del