Prosessingeniør Leif Storlien (t.v) og administrerende direktør Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway.

Glencores første nærings-PhD

21 august, 2017 11:35 Del Del Del

Prosessingeniør ved Glencore, Leif Storlien, skal til høsten starte sin doktorgrad som del av et forskningsprosjekt knyttet til konvertering av biomasse til biokarbon. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norske Skog Saugbrugs, RISE-PFI, Høyskolen i Sør-Øst Norge og Eramet.

Forskningen er en del av Storliens doktorgrad hvor han skal undersøke utvikling av biokarbon til bruk i lukkede smelteovner.
– Det har vært gjort mange forskningsprosjekt på biokarbon ved ulike forskningsinstitusjoner. Silisiumindustrien bruker allerede biokarbon i produksjonen, men for selve manganprosessen har det ikke vært noe alternativ til fossilt koks. Derfor må det gjøres mer forskning slik at vi kan finne et produkt som kan brukes i de lukkede manganovnene, sier Storlien.

Forkorter kretsløpet
De siste årene har Glencore vært på utkikk etter et forskningsprosjekt hvor Storlien kunne representere bedriften.
– Over lengre tid har vi jobbet målrettet for å finne måter å redusere våre klimautslipp på. Dette samarbeidsprosjektet er et initiativ som kommer fra skogsindustrien. De har hovedinteressen av å finne en måte å resirkulere slammet fra papirproduksjonen. Nå skal vi se om manganindustrien kan nyttiggjøre seg av deres biprodukt, sier administrerende direktør ved Glencore, Bjørn Ugedal.
Han er svært glad for at en ansatt selv har tatt initiativet til å forske på muligheten for en renere og mer bærekraftig produksjonsprosess.
Glencore produserer silikomangan (SiMn) og ferromangan (FeMn) med et høyt karboninnhold. Manganlegeringer tilsettes først og fremst i stål slik at stålet får de ønskede egenskapene.
– Vår bransje bruker fossilt koks som et reduksjonsmiddel, men det er produsert av kull som er millioner av år gammelt. Dersom vi lykkes med å bruke biokull, produsert av et tre som lever nå, vil man kunne korte ned kretsløpet fra tusenvis av år, til fem-ti år. Her kan det ligge store muligheter, sier Storlien.

Et viktig initiativ
Hovedmålet for prosjektet som Storlien er en del av, er å produsere biogassdrivstoff og biokarbon-reduksjonsmiddel fra restråstoff fra papirproduksjon. Da vil produksjonen av mangan få et mindre karbonfotavtrykk, samtidig som bedriften opprettholder en stabil prosess.

– Vi vet ikke om vi kommer til å lykkes, men det er en viktig innsats og et viktig fokusområde. Jeg er veldig glad for initiativet som kom fra Leif Storlien da det er viktig for bedriften å følge og være med på utviklingen og med dette bidra til det grønne skiftet i industrien, sier Ugedal.

 

Glencore:
I produksjon av ferromangan benyttes manganmalm, kull som reduksjonsmiddel, slaggdanner og ulike tilsetningsstoffer.
I produksjonen av ferromangan oppstår det slagg med et noe høyere nivå av manganoksider. Denne slaggen benyttes som råstoff til produksjon av silikomangan.
Ferromangan og silikomanganproduksjon foregår i tilnærmet lukkede ovner og CO-rik avgass dannes i prosessen. Den CO-rike gassen distribueres av Mo industripark og selges til andre aktører i industriparken som bruker gassen som energikilde. Glencore bruker deler av gassen som brensel ved eget sinteranlegg, mens overskuddsgass brennes ved fakling.

 

Del Del Del